Woningmarktanalyse Q2-2018

Woningmarkt snakt naar nieuw aanbod

Alkmaar, 12 juli 2018 – Al ruim een jaar zet de trend op de Nederlandse woningmarkt door: dalende transactieaantallen door een te laag aanbod, grote prijsstijgingen en te weinig nieuwbouw om aan de groeiende vraag te voldoen. De woningmarkt in regio Noord-Kennemerland is krap en hiervan is de consument de dupe, vooral de starters. De enige oplossing is een versnelling en een verhoging in het aantal nieuwbouwprojecten. Het aantal nieuwbouwprojecten ligt achter op schema om de hoge woningdruk op te vangen. Daarnaast wordt de verduurzaming van bestaande woningen steeds belangrijker, dat gaat veel starters en mensen met een kleine beurs hard raken. Verstandig en consequent beleid en een stevige inzet van marktpartijen zoals bouwers, projectontwikkelaars en makelaars zijn nodig om de woningmarkt en de energietransitie in de gebouwde omgeving succesvol in te richten.
Samenvatting woningmarkt Noord-Kennemerland 2e kwartaal 2018

  • 22,5% minder woningen verkocht.
  • Transactieprijs met 12% gestegen naar €298.000,-.
  • Woningen worden gemiddeld binnen een maand verkocht.
  • Verschil tussen de vraagprijs en transactieprijs is gedaald naar 0,2%.
  • 37% van de woningen wordt boven de vraagprijs verkocht.
  • Woningaanbod is met 37% gedaald.
  • Vraagprijsstijging van 20,4% naar €476.000,-.
 

Woningzoekers versus woningaanbod

In de regio Noord-Kennemerland staan ongeveer 6.700* geregistreerde woningzoekende geregistreerd voor een woonhuis en ongeveer 1.200* voor een appartement. (*Er vanuit gaande dat elke zoeker een profiel heeft op basis van 3 criteria zijn deze cijfers door 3 gedeeld voor een concreter beeld). Er zijn dus veel woningzoekende maar het aanbod bestaat maar uit 655 woningen. Dit is een groot probleem. Vooral de starters komen niet aan de beurt als het gaat om een nieuwe woning. De woningen die in het aanbod staan zijn veelal te duur. De gemiddelde vraagprijs ligt op € 476.000,- en daarbij is het verschil tussen de vraagprijs en transactieprijs maar 0,2% wat inhoudt dat de vraagprijs wordt betaald, dicht bij de vraagprijs en zelf 37,4% boven de vraagprijs wordt betaald. Overbieden komt vooral veel voor bij de appartementen. De reden hiervoor is dat er gewoon weinig van te koop staan, het een interessant object is voor ouderen en starters en de belegger stopt zijn geld liever in bakstenen dan op een spaarrekening.
Nieuwbouwproductie moet fors omhoog de komende jaren

Voor een gezonde woningmarkt is het noodzakelijk het aanbod te verhogen en nieuwbouw is hierin de oplossing. Uit onderzoek is gebleken dat het aantal nieuwbouwwoningen in 2017 in Nederland is gestegen met 17,3%. In Noord-Holland is het nieuwbouwaanbod nagenoeg gedaald met -4,1% ten opzichte van vorig jaar. In Alkmaar is de daling nog groter met -21% ten opzichte van vorig jaar. Wij verwachten in 2018 ook weinig nieuwbouwaanbod omdat er projecten pas eind 2018 starten met de bouw, waardoor de oplevering in 2019 of zelfs pas in 2020 plaatsvindt.

Het bouwen van nieuwbouwwoningen haalt direct de druk van de ketel en zorgt voor een doorstroom in de vastgelopen bestaande woningmarkt. Voor elke nieuw te bouwen woning komt er in circa 80% van de gevallen ook een bestaande woning op de markt. Circa 20% van deze nieuwbouwkopers of -huurders woont nog thuis. Zonder nieuwbouw kan deze groep de komende jaren onmogelijk worden bediend.

In het onderstaande filmpje ligt makelaar Fionnuala Dollé de huidige woningmarkt toe. Wil je het gehele rapport downloaden?

DOWNLOAD RAPPORTIndien er vragen zijn over de analyse kan er contact worden opgenomen met LEYGRAAF Makelaars via 072-5114318 of informatie@leygraafmakelaars.nl