Woningmarktanalyse Q1 2022

Eerste tekenen van verlichting op oververhitte woningmarkt
 
Alkmaar, 15 april 2022 – In het 1e kwartaal zijn ruim 479 woningen verkocht. Dat is circa 15,0% minder ten opzichte van een jaar eerder. Het aanbod in de regio Alkmaar en omgeving staat aan het eind van het eerste kwartaal 2022 op 279 woningen, dit is 2,6% meer dan een jaar geleden. De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning daalde in het 1e kwartaal van 2022 met 1,2% ten opzichte van het 4e kwartaal 2021 naar €440.000,-, maar op jaarbasis is de prijsstijging nog altijd gemiddeld 12,3%. Dit is niet meer zo extreem als in de afgelopen drie kwartalen, toen de prijs met circa 20% op jaarbasis steeg.

De cijfers laten opnieuw zien dat de woningmarkt nog steeds krap is en de woningen die er zijn, snel worden verkocht. Opmerkelijk is dat in de laatste weken van het 1e kwartaal van 2022 veel woningen te koop zijn gezet. De vraag is of deze toename een momentopname is of dat het doorzet en gaat leiden tot een structureel ruimer woningaanbod.
 
Hoe dan ook houden woningeigenaren, die wel willen verhuizen maar geen concreet uitzicht hebben op nieuw en passend aanbod, de boel op slot en hierdoor blijft de markt bevroren. Daar staat tegenover dat de rente, ondanks de recente stijgingen, nog steeds historisch laag is. In veel bestaande woningen zit overwaarde en de spaartegoeden zijn groot. Dat zorgt ervoor dat er nog steeds veel geld besteed kan worden aan een (volgende) woning.
 
Het is nog te vroeg om conclusies te trekken hoe de meest recente ontwikkelingen in Oekraïne, de stijgende hypotheekrente en energiekosten gaan doorwerken. Wel kunnen wij opmerken dat de consument momenteel iets voorzichtiger is.
 
Wij merken in de praktijk dat nieuwbouwwoningen nog steeds zeer aantrekkelijk zijn voor kopers. Dit komt omdat het duurzaamheidsniveau bij nieuwbouw hoog ligt. Dit in combinatie met de stijging van de huidige gasprijzen maakt de koop van nieuwbouw zeer aantrekkelijk.
 
Wel zien we een dalend aantal verkopen van nieuwbouwwoningen. Dit wordt veroorzaakt door het gebrek aan aanbod en niet door een dalende vraag. Het is dus belangrijk dat de bouw van nieuwe woningen snel op gang komt, want zonder extra woningen wordt het spanningsveld alleen maar groter. Bouwen op maat, de doorstroming in gang zetten en zo het grotere, juiste én betaalbare aanbod beschikbaar maken. Dat is wat momenteel hard nodig is.
 
Elk kwartaal analyseert Leygraaf Makelaars de woningmarktcijfers voor u. Op basis van de informatie vanuit onder andere de NVM, Funda, de provincie Noord-Holland en het CBS stellen wij een rapport samen voor Alkmaar, de regio Noord-Kennemerland en de omliggende regio’s. Hiervan ontvangt u binnenkort een uitgebreide rapportage. 
 
Samenvatting woningmarkt Noord-Kennemerland 1e kwartaal 2022 ten opzichte van het 1e kwartaal 2021
- 15,0% minder woningen verkocht 
- Woningaanbod is met 2,6% gestegen ten opzichte van vorig jaar  
- Gemiddelde transactieprijs met 12,3% gestegen naar €440.000,-
- De krapte-indicator komt uit op 1,7
- 75,8% van de woningen wordt boven de vraagprijs verkocht 
- Vraagprijsstijging van 11,9% naar €506.000,- 

In het onderstaande filmpje lichten Romy van de Leygraaf en Ruben Zeeman de huidige woningmarkt toe. Wil je het gehele rapport downloaden?
DOWNLOAD HET RAPPORT