Woningmarktanalyse Q3 2021

Hectiek op woningmarkt houdt aan
Sterke daling aanbod, prijzen stijgen met 24,5%
 
Alkmaar, 7 oktober 2021 – Het derde kwartaal van 2021 laat opnieuw grensverleggende cijfers zien. De gemiddelde verkoopprijs is opnieuw gestegen en inmiddels wordt 81,1% van de woningen boven de vraagprijs verkocht. Het is daarmee duidelijk dat de hectiek op de woningmarkt nog steeds aanhoudt. Met 516 verkochte woningen in het derde kwartaal is dat een daling van circa 39% ten opzichte van een jaar eerder.

De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning steeg in het derde kwartaal van 2021 naar 441.000 euro. Dit is een stijging ten opzichte van het derde kwartaal 2020 van ruim 24,5% voor een bestaande woning. 

Het is nu wel zo dat de omstandigheden hiervoor aanwezig zijn: de hypotheekrente is extreem laag, de spaartegoeden groter dan ooit en de economie ontwikkelt zich sterk. Voor de huizenkoper is dat gunstig en schept het vertrouwen. We zien kopers in deze krappe markt dan ook bewust de hoofdprijs bieden om andere kopers af te troeven. Daardoor worden prijzen geboden die ook ons soms de wenkbrauwen doen fronsen.

De cijfers geven wederom geen fleurig beeld. Het is weliswaar fijn voor een verkoper die zijn overwaarde te gelde kan maken, maar de verwachting dat geen nieuwe geschikte woning kan worden bemachtigd weerhoudt veel mensen ervan hun huidige woning te koop te zetten. Daarmee stokt de doorstroming niet alleen binnen de koopmarkt maar ook tussen huur en koop. Momenteel staan er slechts 252 woningen in aanbod. Dit is maar liefst 46,3% minder dan een jaar geleden. De krapte-indicator is hierdoor het afgelopen kwartaal uitgekomen op 1,5. In de markt merken wij dat hierdoor de ontevredenheid bij woningzoekenden verder oploopt. De bereikbaarheid van de woningmarkt wordt voor grotere groepen steeds lastiger. Daarmee neemt de tweedeling in de samenleving tussen woningbezitters en woningzoekers toe.

Als makelaars moeten we steeds meer mensen teleurstellen dan we blij kunnen maken. Elk kwartaal vragen we aandacht voor de woningnood en dringen we aan op snel, slim en vraaggericht bouwen. Wanneer vraag en aanbod in balans zijn, haalt dit de markt van het slot, brengt beweging en nieuw evenwicht.

Samenvatting woningmarkt Noord-Kennemerland 3e kwartaal 2021 ten opzichte van het 3e kwartaal 2020
- 39,0% minder woningen verkocht
- Woningaanbod is met 46,3% gedaald ten opzichte van vorig jaar
- Gemiddelde transactieprijs met 24,5% gestegen naar €441.000,-
- De krapte-indicator komt uit op 1,5
- 81,1% van de woningen wordt boven de vraagprijs verkocht
- Vraagprijsstijging van 10,2% naar €504.000,-

In het onderstaande filmpje licht Ruben Zeeman de huidige woningmarkt toe. Wil je het gehele rapport downloaden?
DOWNLOAD HET RAPPORT