WONINGMARKTANALYSE Q4 2020

Alkmaar, 14 januari 2021 – De verkoopprijs van de gemiddelde verkochte woning in de regio Noord-Kennemerland steeg in het vierde kwartaal van 2020 naar € 375.000,-, een stijging van maar liefst 12,2% ten opzichte van 2019. Voor het tweede achtereenvolgende kwartaal ligt de prijsontwikkeling in een jaar boven de 11%. Daarmee stegen de prijzen ongekend hard. In dit ‘coronajaar’ zijn er 6,7% meer woningen verkocht dan in 2019. Daarmee was 2020, qua verkoop, beter dan de twee voorgaande jaren. Dat er afgelopen kwartaal een record aantal transacties is geweest, kan onder andere liggen aan het feit dat de overdrachtsbelasting voor beleggers per 1 januari 2021 van 2% naar 8% is gestegen. In de praktijk was te zien dat beleggers hun voorgenomen transacties naar voren hebben gehaald om zo te kunnen profiteren van 6% voordeel.

Het afnemende aanbod van woningen blijft een grote zorg. In het vierde kwartaal van 2020 kende de regio Noord-Kennemerland de krapste woningmarkt van deze eeuw. Met een krapte-indicator van 1,5 betekent het dat de consument uit minder dan twee huizen kon kiezen. Het is dan ook niet gek dat maar liefst 62,3% van de woningen boven de vraagprijs is verkocht. In totaal werden er 759 woningen verkocht in het vierde kwartaal 2020. Het aanbod is daarmee met 38,8% afgenomen. Een jaar geleden werd al gerefereerd aan het begrip woningnood om daarmee aan te geven dat naar de huidige maatstaven de overheid (wederom) een sterkere rol moet nemen in de planning van de woningbouw. Er is echt een toename van het aantal woningen nodig, zodat deze betaalbaar blijven en mensen een passende woning kunnen betrekken. Wil je vraag en aanbod meer in balans brengen, dan moet er meer gericht en vraag gestuurd gebouwd worden.

Verhuisbeweging uit Metropoolregio Amsterdam
De afgelopen tijd is de krapte in de woningmarkt met buiten proportionele prijsstijgingen en ongekende aanboddalingen één van de grootste zorgen, deze zorgen nemen alleen maar toe. Daarom hebben wij onderzocht wie of wat deze woningdruk veroorzaakt. Hierbij is ons in de praktijk opgevallen dat er steeds meer woningzoekers van buiten de regio komen. Het aantal kopers dat uit de regio Amsterdam komt, is hierbij het meest opvallend. De getallen bevestigen de trek vanuit de randstad richting het landelijke gebied. Afgelopen jaar zijn er in de regio Noord-Kennemerland in totaal ongeveer 2.800 transacties geweest met bestaande woningen en ongeveer 1.200 transacties met nieuwbouwwoningen. Van alle transacties komen er ongeveer dus 811 mensen vanuit de MRA, dit komt neer op gemiddeld 20,28% van alle transacties. 
 
Samenvatting woningmarkt Noord-Kennemerland 4e kwartaal 2020 ten opzichte van het 4e kwartaal 2019
-
6,4% meer woningen verkocht
- Transactieprijs met 12,2% gestegen naar €375.000,-
- 13,0% van het aanbod staat langer dan een jaar te koop
- Verschil tussen de vraagprijs en transactieprijs is -2,3%
- 62,3% van de woningen wordt boven de vraagprijs verkocht
- Woningaanbod is met 38,8% gedaald ten opzichte van vorig jaar
- Vraagprijsstijging van 12,6% naar €553.000,-

In het onderstaande filmpje licht makelaar Fionnuala Dollé de huidige woningmarkt toe. Wil je het gehele rapport downloaden?
DOWNLOAD RAPPORT