WONINGMARKTANALYSE Q2 2020

Alkmaar, 9 juli 2020 – Het 2e kwartaal van 2020 was een kwartaal dat zo goed als geheel in coronatijd plaats vond. Hoewel er in absolute zin minder kopers zijn, blijft men overbieden om de gewenste woning te bemachtigen. Nu er minder belangstelling is van beleggers en expats krijgen starters en doorstromers meer kansen. Dit is ook te merken in de huurmarkt. We merken dat de consument vertrouwen heeft in de veerkracht van de Nederlandse economie; men omarmt de eigen woning en denkt niet op de korte, maar op lange termijn.  

De woningmarkt van Noord-Kennemerland heeft weinig tot niet te lijden gehad onder de coronacrisis. Er is meer boven de vraagprijs verkocht dan ooit tevoren: 55% van alle woningen werd voor meer verkocht dan dat ervoor gevraagd werd. De prijs van de gemiddeld verkochte woning bedraagt € 338.000, dat is 6,5% meer dan een jaar geleden. Het aantal transacties steeg ten opzichte van het 1e kwartaal dit jaar met 22,2%, maar daalde licht met bijna 1,5% in vergelijking met het jaar ervoor. In totaal werden er in de regio Noord-Kennemerland 735 woningen verkocht.

De behoefte aan nieuwbouwwoningen blijft ongekend groot: berekeningen van het ministerie van Binnenlandse zaken tonen aan dat er jaarlijks in Nederland zo’n 90.000 woningen bij moeten komen. In de praktijk merken we dat bouw- en vergunningsprocedures te lang duren. Zo noemt men o.a. de stikstof- en PFAS-problematiek als reden van vertraging. Er moet substantieel meer gebouwd worden zodat er ook -vaak goedkopere- bestaande woningen vrij komen. Dit vraagt om stevige regie van met name het Rijk. Het is belangrijk dat gemeenten en provincies gestimuleerd worden om te bouwen in de juiste typen en prijsklassen.

Samenvatting woningmarkt Noord-Kennemerland 2e kwartaal 2020 ten opzichte van het 2e kwartaal 2019
✓ 1,5% minder woningen verkocht
✓ Transactieprijs met 6,5% gestegen naar €338.000,-
✓ 10,9% van het aanbod staat langer dan een jaar te koop
✓ Verschil tussen de vraagprijs en transactieprijs is -1,8%
✓ 55,2% van de woningen wordt boven de vraagprijs verkocht
✓ Woningaanbod is met 7,2% gedaald ten opzichte van vorig jaar 
✓ Vraagprijsstijging van 11,2% naar €504.000,-

In het onderstaande filmpje licht makelaar Fionnuala Dollé de huidige woningmarkt toe. Wil je het gehele rapport downloaden?
DOWNLOAD HET RAPPORT