Woningmarktanalyse Q1 2020

Alkmaar, 9 april 2020 – Het 1e kwartaal van 2020 eindigt waar de strenge maatregelen ten behoeve van de bestrijding van het coronavirus in Nederland beginnen. De effecten hiervan zijn dus niet zichtbaar in de cijfers van het 1e kwartaal. 
 
Na de bekendmaking van de cijfers van het 4e kwartaal van 2019 waarin de situatie op de woningmarkt werd getypeerd als “woningnood’’, heeft de overheid  toegezegd meer vaart met woningbouw te willen maken. Juist daarom is de afname van het aantal aangeboden nieuwbouwwoningen in het 1e kwartaal van 2020 verontrustend. En daar komen nu de effecten van de coronapandemie nog bij, waardoor er minder nieuwbouw wordt verwacht.
 
In de tweede helft van maart 2020 bereikte de coronapandemie ons land. Wij hebben geconstateerd dat vooral de verkoop van bestaande woningen op peil blijft. De enorme krapte op de markt is er nog steeds en de voorwaarden voor het kopen van een woning zijn nog steeds gunstig. Onze makelaars zien dat er weliswaar minder kijkers zijn bij een woning, maar dat deze wel serieus zijn. Huishoudens met concrete aankoopplannen, die op het punt staan om de stap te zetten, zetten deze gewoon door. Omdat de woningmarkt een vertrouwensmarkt is, is nog niet duidelijk wat de gevolgen voor de langere termijn zijn. Nu is het nog steeds een goed moment om te kopen én te verkopen.


SAMENVATTING WONINGMARKT NOORD-KENNEMERLAND 1E KWARTAAL 2019 TEN OPZICHTE VAN HET 1E KWARTAAL 2020

- 2,6% meer woningen verkocht
- Transactieprijs met 8% gestegen naar €333.000,-
- 13,1% van het aanbod staat langer dan een jaar te koop
- Verschil tussen de vraagprijs en transactieprijs is -1,6%
- 43,3% van de woningen wordt boven de vraagprijs verkocht
- Woningaanbod is met 23,2% gedaald ten opzichte van vorig jaar
- Vraagprijsstijging van 6,7% naar €514.000,-

In het onderstaande filmpje licht makelaar Fionnuala Dollé de huidige woningmarkt toe. Wil je het gehele rapport downloaden?
DOWNLOAD HET RAPPORTIndien er vragen zijn over de analyse kan er contact worden opgenomen met LEYGRAAF Makelaars via 072-5114318 of informatie@leygraafmakelaars.nl