Woningmarktanalyse Q4-2019

Alkmaar, 9 januari 2020 – In het 4e kwartaal van 2019 is de woningmarkt verder verkrapt. Er staan minder woningen te koop en minder woningen worden te koop gezet. De prijzen stijgen wel, mede door de grote vraag en de lage rente. Er wordt gesproken over een wooncrisis, maar inmiddels kunnen we wel spreken over woningnood.
In het 4e kwartaal van 2019 zijn er in de regio Noord-Kennemerland 14,5% meer woningen verkocht ten opzichte van een jaar eerder. De bestaande koopwoningmarkt is afhankelijk van doorstromende huishoudens die hun woning te koop zetten. In het afgelopen kwartaal zijn er ruim 8,6% minder woningen te koop gezet dan een jaar eerder. Het gevolg hiervan is dat de woningmarkt nog krapper is geworden. Dit maakt het voor woningzoekers vrijwel onmogelijk om een geschikte woning in onze regio te vinden.
 
De doorstroming stokt ook als er onvoldoende nieuwbouwwoningen worden toegevoegd. Door alle stikstof- en pfas- problematiek wordt het moeilijk om de beoogde doelen te behalen. Bij nieuwbouw aan de rand van steden en dorpen ondervinden Natura2000-gebieden meer stikstofhinder dan bij binnenstedelijke inbreiding. Om de woningmarkt weer iets op gang te brengen, is het dus van belang dat er snelheid wordt gemaakt in het binnenstedelijk ontwikkelen.

SAMENVATTING WONINGMARKT NOORD-KENNEMERLAND 1E KWARTAAL 2019 TEN OPZICHTE VAN HET 4E KWARTAAL 2019

- 14,5% meer woningen verkocht
- Transactieprijs met 4,9% gestegen naar €322.000,-
- 13,2% van het aanbod staat langer dan een jaar te koop
- Verschil tussen de vraagprijs en transactieprijs is 0,2%
- 45,5% van de woningen wordt boven de vraagprijs verkocht
- Woningaanbod is met 8,6% gedaald ten opzichte van vorig jaar.
- Vraagprijsstijging van 4,0% naar €491.000,-

In het onderstaande filmpje licht makelaar Fionnuala Dollé de huidige woningmarkt toe. Wil je het gehele rapport downloaden?
DOWNLOAD HET RAPPORT
Indien er vragen zijn over de analyse kan er contact worden opgenomen met LEYGRAAF Makelaars via 072-5114318 of informatie@leygraafmakelaars.nl