Woningmarktanalyse Q3-2019 - LEYGRAAF makelaars

Alkmaar, 10 oktober 2019 – Er zijn in het derde kwartaal van 2019 weer minder woningen te koop gezet dan in het vorige kwartaal. De bestaande koopwoningmarkt is krapper geworden met het gevaar dat de prijzen op termijn weer sterker zullen stijgen. Als de nieuwbouw stilligt, stokt ook de doorstroming op de markt. Juist die doorstroming zorgt voor de verduurzaming van onze gebouwde omgeving. Een groot deel van de verhuizingen gaat doorgaans gepaard met een verbouwing en bij elke verbouwing wordt het verduurzamen tegenwoordig meegenomen. Daarom is het belangrijk om te zorgen voor doorstroming op de markt, zodat we de markt kunnen verduurzamen.
 
Door het hoge prijsniveau blijven ook nieuwbouwwoningen langer in verkoop staan. Nieuwe woningen zijn per definitie duurzamer dan oudere woningen. Het gebrek aan passend aanbod zorgt er daarnaast voor dat potentiële kopers langer in de bestaande woningen blijven zitten, die dus niet verbouwd en verduurzaamd worden. Als de nieuwbouw-impasse lang duurt, komt de hele woningmarkt piepend en krakend tot stilstand. Gezien de lage rentestanden presteert de woningmarkt niet zo goed als dat het zou kunnen. In het verleden hebben we meer verkopen gezien. Er wordt nu minder in de verkoop gezet en dus wordt er minder verkocht. Dat zorgt voor schaarste, en dat kan ook de reden zijn voor de prijsstijging van 3,8% ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar in de regio Noord Kennemerland.


SAMENVATTING WONINGMARKT NOORD-KENNEMERLAND 1E KWARTAAL 2019 TEN OPZICHTE VAN HET 3E KWARTAAL 2019

- 8,3% meer woningen verkocht
- Transactieprijs met 3,8% gestegen naar €322.000,-
- 14,1% van het aanbod staat langer dan een jaar te koop
- Verschil tussen de vraagprijs en transactieprijs is -0,1%
- 43,5% van de woningen wordt boven de vraagprijs verkocht
- Woningaanbod is met 6,6% gestegen ten opzichte van vorig jaar.
- Vraagprijsstijging van 6,1% naar €495.000,-

In het onderstaande filmpje licht makelaar Fionnuala Dollé de huidige woningmarkt toe. Wil je het gehele rapport downloaden?
DOWNLOAD HET RAPPORTIndien er vragen zijn over de analyse kan er contact worden opgenomen met LEYGRAAF Makelaars via 072-5114318 of informatie@leygraafmakelaars.nl