Woningmarktanalyse Q2-2019


Alkmaar, 11 juli 2019 – Het algemene beeld van de woningmarkt in Noord-Kennemerland in het tweede kwartaal van 2019 is positief. De afkoeling in prijsontwikkeling zet door, dus de prijzen stijgen wat minder hard. We zien dat er meer transacties zijn geweest én dat het aanbod ten opzichte van vorig kwartaal is toegenomen. Kortom: er wordt meer verkocht, er worden méér woningen te koop gezet en de prijzen van bestaande woningen stijgen nog licht. Dit is een goed moment om te verkopen!
 
Doordat de stijging van het aantal transacties harder is toegenomen dan het aanbod, is de krapte indicator ten opzichte van vorig jaar gedaald van 3,2 naar 2,7.  De krapte zit vooral in appartementen, tussen- en hoekwoningen. Extra nieuwbouw is de oplossing om de krapte deels op te lossen. Door nieuwbouw vindt er immers ook een doorstroom plaats waardoor bestaande woningen op de markt komen.
 
In Alkmaar staat veel nieuwbouw op stapel. De regio Alkmaar heeft samen met de woningmakers de ambitie uitgesproken om nieuwbouw te versnellen. De gemeente Alkmaar heeft de kanaaloevervisie aangenomen, de gemeentes Bergen, Heiloo en Heerhugowaard hebben de ambitie voor meer woningen uitgesproken en de provincie heeft met de woningmakers en alle gemeentes in de regio Noord-Kennemerland de overeenkomst van Egmond getekend om de woningproductie te verhogen. 
 

SAMENVATTING WONINGMARKT NOORD-KENNEMERLAND 1E KWARTAAL 2019 TEN OPZICHTE VAN HET 2E KWARTAAL 2019

- 17,2% meer woningen verkocht
- Transactieprijs met 8,1% gestegen naar €328.000,-
- 14,0% van het aanbod staat langer dan een jaar te koop
- Verschil tussen de vraagprijs en transactieprijs is 0,2%
- 41,7% van de woningen wordt boven de vraagprijs verkocht
- Woningaanbod is met 3,1% gedaald ten opzichte van vorig jaar.
- Vraagprijsstijging van 3,1% naar €465.000,-

In het onderstaande filmpje licht makelaar Fionnuala Dollé de huidige woningmarkt toe. Wil je het gehele rapport downloaden?
DOWNLOADIndien er vragen zijn over de analyse kan er contact worden opgenomen met LEYGRAAF Makelaars via 072-5114318 of informatie@leygraafmakelaars.nl