Woningmarktanalyse Q1-2019

Alkmaar, 11 april 2019 – De krapte op de woningmarkt houdt aan. Toch neemt de gekte verder af.  Dit kan geconcludeerd worden op basis van de woningmarktcijfers van het eerste kwartaal van 2019. In het eerste kwartaal van 2019 zijn er in Noord-Kennemerland 0,7% minder woningen van eigenaar gewisseld dan in datzelfde kwartaal in 2018. Het aantal verkopen stabiliseert en ‘het nieuwe normaal’ wordt bereikt. Het afgelopen kwartaal zijn er in Noord-Kennemerland 578 woningen verkocht.
 
De prijzen van woningen stijgen nog steeds, maar minder hard dan eerder het geval was. Daarbij vlakt ook de vierkante meterprijs wat af en is te zien dat de regionale verschillen in het land kleiner worden. Al deze ontwikkelingen samen duiden op rustiger vaarwater, alhoewel de vraag naar woningen nog steeds groot is. Daarnaast is te zien dat ook voor veel kopers het plafond van wat men kan en wat men wil betalen nu bereikt is. Een nieuwe realiteit breekt aan.SAMENVATTING WONINGMARKT NOORD-KENNEMERLAND 1E KWARTAAL 2019 TEN OPZICHTE VAN HET 1E KWARTAAL 2018
  • 0,7% minder woningen verkocht
  • Transactieprijs met 8% gestegen naar €308.000,-
  • 15,6% van het aanbod staat langer dan een jaar te koop
  • Verschil tussen de vraagprijs en transactieprijs is 0,8%
  • 40,4% van de woningen wordt boven de vraagprijs verkocht
  • Woningaanbod is met 5,3% gedaald ten opzichte van vorig jaar.
  • Vraagprijsstijging van 7,9% naar €471.000,- 
Verwachting: trends zetten door
De trends die eind 2018 al te zien waren, hebben zich in het eerste kwartaal van 2019 doorgezet: de prijsstijgingen vlakken af en de sterke daling in het aantal transacties is voorbij. Dit duidt erop dat de markt meer in balans komt, ondanks de krapte die er nog steeds is op de woningmarkt. De markt vraagt nog steeds om extra aanbod in de vorm van nieuwbouw en daarnaast om minder complexiteit op het gebied van regelgeving.

In het onderstaande filmpje licht makelaar Fionnuala Dollé de huidige woningmarkt toe. Wil je het gehele rapport downloaden?
DOWNLOAD RAPPORTIndien er vragen zijn over de analyse kan er contact worden opgenomen met LEYGRAAF Makelaars via 072-5114318 of informatie@leygraafmakelaars.nl