Woningmarktanalyse Q4-2018

Alkmaar, 10 januari 2019 – De gekte op de Nederlandse woningmarkt begint iets af te nemen. In sommige regio’s en met name Amsterdam zien we dat het plafond van voortdurende prijsstijgingen langzaam bereikt wordt. We merken dat de daling van het aantal transacties wat afvlakt, het aanbod sinds lange tijd weer iets stijgt en dat de prijsstijgingen niet meer zo groot zijn.
Te zien is dat steeds meer consumenten niet meer willen of kunnen meedoen aan de voortdurende prijsstijgingen. Dat uit zich onder andere in een zekere afkoeling op de meest verhitte delen van de woningmarkt, hoewel de woningmarkt als geheel nog steeds als oververhit is. Dit is een nieuwe ontwikkeling voor de woningmarkt. Afgelopen kwartaal heeft hebben wij aangegeven dat het Code Rood is voor de woningmarkt – met name voor de nieuwbouw – en het is nog steeds Code Rood, maar wel met enkele lichtpuntjes.
 
In 2019 worden, net als in 2018 en daarvoor, wederom niet de benodigde nieuwbouwaantallen gehaald. Waar we zeker 80.000 nieuwbouwwoningen per jaar nodig hebben, blijft ook dit jaar de teller steken op minder dan 70.000 woningen.


SAMENVATTING WONINGMARKT NOORD-KENNEMERLAND 4e KWARTAAL 2018 TEN OPZICHTE VAN 4e KWARTAAL 2017
  • 8,2% minder woningen verkocht
  • Transactieprijs met 14,5% gestegen naar €308.000,-
  • 17,6% van het aanbod staat langer dan een jaar te koop
  • Verschil tussen de vraagprijs en transactieprijs is -0,8%
  • 43,6% van de woningen wordt boven de vraagprijs verkocht
  • Woningaanbod is met 18,6% gedaald ten opzichte van vorig jaar maar met 19,0% gestegen ten opzichte van het 3e kwartaal 2018.
  • Vraagprijsstijging van 12,7% naar €480.000,-
Verwachting: meer aanbod, toenemende transacties en lichte prijsstijgingen
Het komende kwartaal is de verwachting dat de woningmarkt gaat stabiliseren. De oververhitte markt koelt iets af. Het aantal transacties neemt licht toe doordat het aanbod ook aan het toenemen is. Doordat er nog steeds krapte op de woningmarkt is, zullen de verkoopprijzen nog wel licht blijven stijgen met gemiddeld 4% tot 7%. Doordat de woningmarkt voorzichtig stabiliseert is het nu juist zaak om gas te zetten op de nieuwbouw zodat het aanbod past bij de doelgroep.

In het onderstaande filmpje licht makelaar Fionnuala Dollé de huidige woningmarkt toe. Wil je het gehele rapport downloaden?
DOWNLOAD RAPPORT

Indien er vragen zijn over de analyse kan er contact worden opgenomen met LEYGRAAF Makelaars via 072-5114318 of informatie@leygraafmakelaars.nl