Woningmarktanalyse Q3-2018

Alkmaar, 11 oktober 2018 – Het is Code Rood voor de woningmarkt! Met deze noodkreet pleitte de NVM op Prinsjesdag voor een structurele en gestructureerde aanpak om tot 2030 in Nederland 1 miljoen nieuwe woningen te bouwen. Via onze voorgaande edities van de kwartaalcijfers hebben wij al aangetoond dat er maar één oplossing is, en dat is nieuwbouw. Er wordt te weinig gebouwd, de bouwachterstand van de laatste crisis kan niet worden weggewerkt. Als het woningtekort niet snel wordt aangepakt, raakt de markt steeds verder in de vicieuze cirkel van dalend woningaanbod en blijvende prijsstijgingen.
 
In de huidige woningmarkt worden steeds meer mensen buitengesloten. Vooral starters en de mensen met een middeninkomen staan buitenspel of hebben het zeer moeilijk om een geschikte woning te vinden, het zijn doelgroepen die graag willen verhuizen maar dit gewoonweg niet kunnen. Ook de hoge vraagprijzen en transactieprijzen hebben hier een grote invloed op, het is niet meer betaalbaar. Een kritisch punt is al bereikt, kinderen die tot hun 30ste bij hun ouders moeten blijven wonen, omdat er niets betaalbaars voor hen te kopen of te huren valt.

 

Samenvatting woningmarkt Noord-Kennemerland 3e kwartaal 2018 ten opzichte van het 3e kwartaal 2017

  • 12% minder woningen verkocht
  • Transactieprijs met 15,3% gestegen naar €323.000,-
  • Lichte stijging in de looptijd, woningen staan gemiddeld weer iets langer te koop
  • Verschil tussen de vraagprijs en transactieprijs is gedaald naar 0,2%
  • 37,8% van de woningen wordt boven de vraagprijs verkocht
  • Woningaanbod is met 33,9% gedaald
  • Vraagprijsstijging van 16,4% naar €479.000,-

Verwachting: minder aanbod en transacties en blijvende prijsstijgingen
De daling van het aantal woningtransacties, een verder afnemend aanbod en forse prijsstijgingen vinden ook het komende kwartaal plaats. In het volgende kwartaal zal een daling in het aantal transacties  7% tot 10% zijn. Daarbij is een prijsstijging van ongeveer 8% tot 10% niet weg te denken. In het 4e kwartaal vinden meestal de meeste transacties plaats, maar omdat er bijna geen aanbod is, is dat waarschijnlijk dit jaar anders. De woningmarkt zal verder verkrappen.


In het onderstaande filmpje ligt makelaar Fionnuala Dollé de huidige woningmarkt toe. Wil je het gehele rapport downloaden?
DOWNLOAD RAPPORTIndien er vragen zijn over de analyse kan er contact worden opgenomen met LEYGRAAF Makelaars via 072-5114318 of informatie@leygraafmakelaars.nl