| mijn dossier

Schoolstraat 8 Oosterend

€ 450.000 k.k.

Namens de Rooms Katholieke Parochie Texel wordt de Schoolstraat 8 in Oosterend een ruime pastoriewoning te koop aangeboden. De woning wordt aangeboden met een bieden vanaf prijs”. Inschrijvers worden nadrukkelijk uitgenodigd voor het uitbrengen van een eindbod op de pastoriewoning.

VERKOOPPROCEDURE:
Gekozen is voor verkoop via een openbare inschrijving. De verkoopprocedure wordt uitgebreid omschreven in het biedboek. Dit biedboek inclusief alle beschikbare informatie is op te vragen bij Leygraaf Makelaars via [email protected] of 0725114318.

Ligging:
De pastoriewoning is gelegen in Oosterend, de voormalige kerk is nu in gebruik als assurantiekantoor, aan de oostzijde van het eiland Texel in het noordelijke deel van de provincie Noord-Holland met circa 1.200 inwoners. Het is gelegen aan de oostzijde van het eiland tussen Oudeschild en De Cocksdorp. Het eiland kenmerkt zich door polders, brede zandstranden, duinen en graslanden. De veerdienst zorgt voor de reguliere verbinding met het vasteland (Den Helder) via ‘t Horntje. De objecten bevinden zich in de plaats Oosterend, ongeveer anderhalve kilometer van het wad gelegen.

Bestemming:
Volgens informatie ingewonnen op de site “omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart” is voor het object het vigerende bestemmingsplan “Oosterend“ van toepassing. De pastorie heeft de bestemming “Enkelbestemming Wonen – Lint”. De maximale bouwhoogte bedraagt 9 meter. Het bouwvolume is gelijk aan de huidige bebouwing. Voor overige bepalingen en/of eventuele bestemmingswijzigingen dient koper zelf te onderzoeken op de website: omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart of bij de gemeente Texel.

Kadastrale gegevens:
Gemeente Texel sectie M, nummer 2472 van circa 7 are en 18 centiare.

Indeling pastoriewoning:
De pastorie die thans als reguliere woning in gebruik is omvat een kelder, een begane grond en verdieping. Aan de achterzijde bevindt zich nog een schuur en verder is om de woning een heerlijke tuin gelegen.

Huisvestingsvergunning:
Voor het zelf bewonen van deze woning heeft u een huisvestingsvergunning nodig. Als de pastorie in bewoonde staat wordt verkocht is deze dus vooralsnog niet nodig maar wel als de nieuwe eigenaar in de toekomst de woning zelf wil gaan bewonen. Het in één koop aankopen van zowel de pastorie als de kerk samen doet niet ter zake. De kerk heeft een maatschappelijke bestemming en een eventuele bewoner/gebruiker zal in dat geval moeten voldoen aan de regels van het bestemmingsplan van Oosterend. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de gemeente, contactpersoon: Tineke Jongeneel of Jan Broekmans.
Alleen personen die maatschappelijk of economisch verbonden zijn met Texel komen hiervoor in aanmerking. Woningen met een koopprijs boven € 600.000,- zijn vrijgesteld van deze vergunning. Voor meer informatie en het aanvragen van een huisvestingsvergunning kunt u terecht bij de gemeente Texel. Voor meer informatie zie: https://www.texel.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mPag=2292#woningzoekenden

Bijzonderheden:
– De parochie behoudt zich het recht voor om niet te gunnen. Reeds gedane biedingen komen dan te vervallen en de indienende partijen kunnen geen aanspraak maken op enige vorm van schadeloosstelling hiervoor.
– Het object wordt verkocht in de huidige staat met een ‘as is, where is’ clausule.
– Voor alle voorwaarden wordt verwezen naar de beschikbare informatie op te vragen bij Leygraaf Makelaars.
– De pastoriewoning wordt verkocht vrij van huur en gebruik.
– De pastoriewoning zijn niet opgenomen op enige Monumentenlijst van het rijk of gemeente en zijn geen beschermd stadsgezicht of opgenomen in een (lopende adviesaanvraag voor) aanwijzing, aanwijzingsbesluit dan wel registerinschrijving als beschermd monument of stads- of dorpsgezicht of voorstel daartoe als bedoeld in de Monumentenwet 1988 of door de gemeente of provincie. Overigens ligt het object wel dicht aan het gebied dat wel als beschermd stadsgezicht is aangewezen.
– Het dak van de schuur behorende bij de pastoriewoning is van asbesthoudend materiaal en vermoedelijk ook rond de schouw in de woonkamer is asbesthoudend materiaal verwerkt.

Disclaimer:
Alle door Leygraaf en de parochie verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg c.q. tot het uitbrengen van een voorstel. Hoewel gestreefd is naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de beschikbare gegevens, moet ervan worden uitgegaan dat bovenstaande slechts indicatief is. De gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen, etc.) kunnen zijn verkregen door mondelinge overdracht waardoor wij niet instaan voor de volledigheid hiervan op deze website. Een kandidaat-koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn. Door Leygraaf makelaars wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft.
  • Bouwjaar: 1925
  • Woonhuis soort: Woonboerderij
  • Woonhuis type: Vrijstaande_woning
  • Woonoppervlakte: 156 m2
  • Inhoud: 621 m3
  • Voorzieningen: Rookkanaal, Natuurlijke ventilatie

Locatie

Bezichtiging aanvragen

Blijf op de hoogte

Baerz member

Het is niet moeilijk om in Alkmaar een makelaar te vinden. Het is alleen moeilijk om de beste te vinden.

Natuurlijk zijn wij een NVM gecertificeerd makelaarskantoor, gespecialiseerd in exclusieve woningen. U kunt vertrouwen op ons uitgebreide netwerk en onze ervaring en expertise in vastgoedzaken met grote persoonlijke betrokkenheid. Maar volgens ons is dit voor u nog lang niet genoeg.

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn is ons kantoor een geselecteerd partner van Baerz & Co voor Alkmaar en omstereken. Dit biedt u aanzienlijke voordelen.