| mijn dossier

Ritsevoort 27 Alkmaar

€ 250.000 k.k.

TE KOOP: RITSEVOORT 27 TE ALKMAAR Op een toplocatie in het winkelhart van Alkmaar ligt dit karakteristieke winkelpand met tal van mogelijkheden! Het betreft hier een winkel-/verkoopruimte met een frontbreedte van circa 4,32 meter en een oppervlakte van circa 82 m2. De winkel is voorzien van pantry, toiletruimte, meterkast, nieuw plafond (brandvrij en extra isolatie) en eigen cv-ketel. Deze winkelruimte is gelegen op een gunstige locatie in een drukke winkelstraat van de gezellige Alkmaarse binnenstad. Het Ritsevoort wordt ook wel de P.C. Hooftstraat van Alkmaar genoemd en kenmerkt zich door diverse gerenommeerde winkels en restaurants, waaronder Köster, Bang & Olufsen, Abby’s, Pluim, Twentyonewood, De Oogkamer en Rivs. Het Ritsevoort is tevens de aanlooproute van het centrum met parkeergarage ”De Singel” nabij gelegen. Al jaren staat Alkmaar in de top 10 van Nederlandse favoriete winkelsteden. In 2017 is de stad door ZOOVER dan ook uitgeroepen tot leukste winkelstad van Nederland. Wij snappen wel waarom: we hebben genoeg adresjes waar je gerust even voor omloopt. Aan het Ritsevoort vind je deze adressen. Hier zitten van die gespecialiseerde winkels waar je absoluut geweest wilt zijn. Op de eerste en tweede verdieping van het pand waar het verkochte in gelegen is, bevindt zich een maisonnette appartement. Dit appartement van circa 86 m2 zal apart te koop worden aangeboden. Indien u interesse heeft om deze winkelruimte of eventueel in combinatie met het appartement aan te kopen, kunt u contact opnemen met ons kantoor. Wij vertellen u graag over de mogelijkheden. *********************************************************************** Uitgangspunten met betrekking tot de verkoop: *********************************************************************** Het verkochte Ritsevoort 27, 1811 DM te Alkmaar Appartementsrecht De winkelruimte betreft een appartementsrecht. De vereniging van eigenaren is opgericht, maar op dit moment verder nog niet actief. Oppervlakte * VVO winkel begane grond: 82 m2 Van het object is een meetrapport conform NEN2580 ter inzage beschikbaar. Onder- dan wel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de koopsom. Bestemmingsplan Bij de gemeente Alkmaar valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: ‘Binnenstad Zuid en Oost‘, vastgesteld bij Raadsbesluit van 7 maart 2012. Op grond van artikel 6 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: ‘Gemengd‘ met als dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie‘ en dubbelbestemming ‘Waarde – Cultuurhistorie’. De voor ‘Gemengd’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. detailhandel, maatschappelijke doeleinden, galerie, culturele voorzieningen, kleinschalige sportvoorzieningen, kleinschalig hotel en consumentverzorgende dienstverlening in de eerste bouwlaag; b. woningen met inbegrip van ruimten ten behoeve van de uitoefening van aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit, bergingen en andere nevenruimten in alle bouwlagen; c. wat betreft de onbebouwd blijvende delen voor tuinen, erven, verblijfsgebied en groenvoorzieningen; alsmede voor: d. kantoren en bedrijven in de eerste bouwlaag, ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van gemengd-1”; e. gebouwde parkeervoorzieningen, bergingen en/of magazijnen in de eerste bouwlaag, ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van gemengd-2”; f. horecabedrijf categorie 2 (café, grand-café, café-restaurant) in de eerste bouwlaag, ter plaatse van de aanduiding “horeca van categorie 2”; g. horecabedrijf categorie 3 (restaurant, lunchroom) in de eerste bouwlaag, ter plaatse van de aanduiding “horeca van categorie 3”; h. horecabedrijf categorie 4 (snackbar, cafetaria, ijssalon, shoarmazaak) in de eerste bouwlaag, ter plaatse van de aanduiding “horeca van categorie 4”; i. een koffiehuis in de eerste bouwlaag, ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van horeca – koffiehuis”; j. een hotel in alle bouwlagen, ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van horeca – hotel”; k. seksinrichting in de eerste bouwlaag, ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van bedrijf – seksinrichting”; l. detailhandel, kantoren, consumentverzorgende dienstverlening, galerie, maatschappelijke doeleinden, culturele voorzieningen, kleinschalige sportvoorzieningen, kleinschalig hotel en bedrijven in de tweede en hoger gelegen bouwlagen, voor zover deze functies op de begane grond zijn toegestaan en voor zover gelijk aan het gebruik van de begane grond, ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van gemengd – verdieping”; m. horecabedrijf categorie 3 (restaurant, lunchroom) op de verdieping ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van horeca – verdieping”. Bovengenoemde gegevens zijn verkregen via de website Ruimtelijkeplannen.nl op 15 september 2022. Voor meer informatie aangaande de bestemming verwijzen wij u naar bovengenoemde website. Bij twijfel over het toestaan van uw bedrijfsvoering adviseren wij u zelf contact op te nemen met de Gemeente Alkmaar. Voorbehoud Goedkeuring en gunning eigenaar. Vraagprijs € 250.000,- kosten koper Zekerheidsstelling Bankgarantie of waarborgsom van 10% van de koopsom te voldoen binnen 14 dagen na koop overeenstemming. Koopovereenkomst De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een model koopovereenkomst voor bedrijfs onroerend goed (model 2019) zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM. Notaris Nader door koper te bepalen. Staat van de onroerende zaak De onroerende zaak zal aan Koper in eigendom worden overgedragen in de feitelijke en juridische staat waarin het zich ten tijde van de bezichtiging bevond, “as is, where” waarbij alle zichtbare en onzichtbare gebreken volledig voor rekening en risico van Koper komen. Het object wordt vrij van huur en gebruik worden opgeleverd. Beeldbepalend pand Het verkochte betreft een beeldbepalend pand Energielabel Voor de winkelruimte zal bij de overdracht een energielabel worden overhandigd. Datum van oplevering In overleg. Baten en lasten Verrekening lasten (zakelijke lasten, te weten onroerende zaak belasting, waterschapslasten, rioolrecht) voor zover het betreft het eigendom van de onroerende zaak. Rechten en verplichtingen Koper aanvaardt het gekochte en de daarbij behorende grond inclusief alle bijzondere lasten en beperkingen, kwalitatieve rechten en verplichtingen, kettingbedingen en dergelijke blijkende en/of voortvloeiende uit de laatste akte(n), vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan. Bezichtiging U bent uiteraard van harte welkom! De beste indruk van dit object krijgt u natuurlijk tijdens een bezichtiging. Courtage Leygraaf Makelaars behartigt de belangen van de verkoper. Als koper bent u ons derhalve geen courtage verschuldigd. Disclaimer Alle door Leygraaf en de verkoper verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg c.q. tot het uitbrengen van een voorstel. Hoewel gestreefd is naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de beschikbare gegevens, moet ervan worden uitgegaan dat bovenstaande slechts indicatief is. De gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen, etc.) kunnen zijn verkregen door mondelinge overdracht waardoor wij niet instaan voor de volledigheid hiervan op deze website. Een kandidaat-koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn. Daarom adviseren wij om u door een eigen NVM-makelaar bij te laten staan. Onze opdrachtgever stelt uitdrukkelijk dat een overeenkomst niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken maar ook over de details (zoals oplevering etc.) schriftelijk overeenstemming is bereikt. Alle onderhandelingen die worden gevoerd, zijn onder voorbehoud goedkeuring en toestemming eigenaar. Door LEYGRAAF Makelaars, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft. Informatie Voor verdere informatie of voor het maken van een afspraak bent u altijd welkom bij: LEYGRAAF Makelaars Kennemerstraatweg 67 1814 GC Alkmaar

Locatie

Bezichtiging aanvragen

Blijf op de hoogte

Baerz member

Het is niet moeilijk om in Alkmaar een makelaar te vinden. Het is alleen moeilijk om de beste te vinden.

Natuurlijk zijn wij een NVM gecertificeerd makelaarskantoor, gespecialiseerd in exclusieve woningen. U kunt vertrouwen op ons uitgebreide netwerk en onze ervaring en expertise in vastgoedzaken met grote persoonlijke betrokkenheid. Maar volgens ons is dit voor u nog lang niet genoeg.

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn is ons kantoor een geselecteerd partner van Baerz & Co voor Alkmaar en omstereken. Dit biedt u aanzienlijke voordelen.