| mijn dossier

Laat 187 Alkmaar

€ 795.000 k.k.

Op een toplocatie in het winkelhart van Alkmaar, direct aan de nieuw ingerichte Laat-West, bieden wij u met gepaste trots dit imposante, zeer goed onderhouden winkelpand met tal van mogelijkheden aan! Dit statige pand komt nu, na meer dan 80 jaar, in de verkoop en biedt daarmee een buitenkans voor kandidaten die op zoek zijn naar een pand met allure, dat zich kenmerkt door de glazen koepel aan de voorzijde. U bent uiteraard van harte welkom! De beste indruk van dit charmante winkelpand krijgt u natuurlijk tijdens een bezichtiging. Wij proberen onze bezichtigingen altijd in samenspraak met verkoper, huurder en u als kijker te plannen en nemen ruim de tijd, zodat u op uw gemak de panden kunt bekijken en ervaren. Hoogtepunten: • Gelegen op een toplocatie in het winkelhart van Alkmaar. • Royale winkelruimte met een totale oppervlakte van circa 348,1 m2 BVO. • Direct aan de nieuw ingerichte Laat-West. • Een frontbreedte van circa 5 meter. • Een licht atelier op de begane grond voorzien van mooie lichtkoepel. • Een indrukwekkende expositieruimte op de eerste verdieping. • Royale opslagruimte op de tweede verdieping. • Het object is tot mei 2025 verhuurd. Indien er interesse is om het object inclusief huurder aan te kopen is dit bespreekbaar. • De straat kenmerkt zich door diverse gerenommeerde winkels en horecagelegenheden, waaronder C&A, Mc Donalds, Kruitvat en KPN • Voldoende parkeergelegenheid in de nabijgelegen parkeergarages Schelphoek, Singelgarage en Karperton. Locatie Deze winkelruimte met bovenverdiepingen is gelegen op een gunstige locatie in de drukke winkelstraat de Laat-West. Samen met de Langestraat vormt de Laat-West het centrale winkelgebied van Alkmaar. Conform de recente visie van het stadsbestuur, evolueert Laat-West niet alleen tot een winkelbestemming, maar speelt het ook een cruciale rol als sociale ontmoetingsplek, waarbij winkels en horecagelegenheden een essentiële functie vervullen. De straat kenmerkt zich door diverse gerenommeerde winkels en horecagelegenheden, waaronder C&A, Mc Donalds, Kruitvat en KPN. Daarbij wordt het oude V&D gebouw momenteel verbouwd waar zich een supermarkt zal vestigen op de begane grond en waar op de verdiepingen appartementen worden gerealiseerd. Tevens is er voldoende parkeergelegenheid in de nabijgelegen parkeergarages Schelphoek, Singelgarage en Karperton. *********************************************************************** Uitgangspunten met betrekking tot de verkoop: *********************************************************************** Het verkochte Laat 187, 1811EG, Alkmaar Kadastraal bekend Gemeente: Alkmaar Sectie: A Complexaanduiding: 4150 Grootte: 171 m2 Vraagprijs €795.000,– k.k. Oppervlakte * BVO Begane grond: circa 195 m2 * BVO Eerste verdieping: circa 89,6 m2 * BVO Tweede verdieping: circa 63,5 m2 * BVO Totaal: circa 348,1 m2 Van het object is een meetrapport conform NEN2580 ter inzage beschikbaar. Onder- dan wel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de koopsom. Bestemmingsplan Bij de gemeente Alkmaar valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: ‘Binnenstad Zuid en Oost‘, vastgesteld bij Raadsbesluit van 7 maart 2012. Op grond van artikel 5 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: ‘Centrum‘. De voor ‘Centrum’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. detailhandel, consumentverzorgende dienstverlening in de eerste bouwlaag, met inbegrip van bijbehorende magazijnen, bergingen en andere nevenruimten; b. woningen met inbegrip van ruimten ten behoeve van de uitoefening van aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit, bergingen en andere nevenruimten in de tweede en hoger gelegen bouwlagen; c. wat betreft de onbebouwd blijvende delen voor tuinen, erven, verblijfsgebied en groenvoorzieningen; alsmede voor: d. horecabedrijf categorie 3 (restaurant, lunchroom) in de eerste bouwlaag, ter plaatse van de aanduiding “horeca van categorie 3”; e. horecabedrijf categorie 4 (snackbar, cafetaria, ijssalon, shoarmazaak) in de eerste bouwlaag, ter plaatse van de aanduiding “horeca van categorie 4”; f. detailhandel en consumentverzorgende dienstverlening in de tweede en hoger gelegen bouwlagen ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van gemengd – verdieping”. Bovengenoemde gegevens zijn verkregen via de website Ruimtelijkeplannen.nl op 19 januari 2024. Voor meer informatie aangaande de bestemming verwijzen wij u naar bovengenoemde website. Bij twijfel over het toestaan van uw bedrijfsvoering adviseren wij u zelf contact op te nemen met de Gemeente Alkmaar. Model overeenkomst De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een model koopovereenkomst voor bedrijfs onroerend goed (model 2019) zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM. Voorbehoud Goedkeuring en gunning eigenaar. Aanvaarding In overleg, kan op korte termijn Zekerheidstelling Een bankgarantie c.q. waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom. Notaris Nader door koper te bepalen. Staat van de onroerende zaak De onroerende zaak zal aan Koper in eigendom worden overgedragen in de feitelijke en juridische staat waarin het zich ten tijde van de bezichtiging bevond, “as is, where” met uitzondering van aangebrachte voorzieningen door huurder, waarbij alle zichtbare en onzichtbare gebreken volledig voor rekening en risico van Koper komen. Op dit moment is het gehele pand verhuurd tot mei 2025. De aanvaarding zal derhalve mei 2025 plaatsvinden. Een eerdere aanvaarding is in overleg mogelijk. Datum van oplevering In overleg Rechten en verplichtingen Koper aanvaardt het gekochte en de daarbij behorende grond inclusief alle bijzondere lasten en beperkingen, kwalitatieve rechten en verplichtingen, kettingbedingen en dergelijke blijkende en/of voortvloeiende uit de laatste akte(n), vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan. Voor de van toepassing zijnde erfdienstbaarheden en overige bijzondere lasten en beperkingen verwijzen wij u naar het eigendomsbewijs dat staat ingeschreven in het kadaster. Indien gewenst kunnen wij u deze doen toe komen. Courtage Leygraaf Makelaars behartigt de belangen van de verkoper. Als koper bent u ons derhalve geen courtage verschuldigd. WWFT Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen. Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd: – Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n); – kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN); – kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN). Privacy Leygraaf respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Baten en lasten Verrekening lasten (zakelijke lasten, te weten onroerende zaak belasting, waterschapslasten, rioolrecht) voor zover het betreft het eigendom van de onroerende zaak. Disclaimer Alle door Leygraaf en de verkoper verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg c.q. tot het uitbrengen van een voorstel. Hoewel gestreefd is naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de beschikbare gegevens, moet ervan worden uitgegaan dat bovenstaande slechts indicatief is. De gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen, etc.) kunnen zijn verkregen door mondelinge overdracht waardoor wij niet instaan voor de volledigheid hiervan op deze website. Een kandidaat-koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn. Daarom adviseren wij om u door een eigen NVM-makelaar bij te laten staan. Onze opdrachtgever stelt uitdrukkelijk dat een overeenkomst niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken maar ook over de details (zoals oplevering etc.) schriftelijk overeenstemming is bereikt. Alle onderhandelingen die worden gevoerd, zijn onder voorbehoud goedkeuring en toestemming eigenaar. Door LEYGRAAF Makelaars, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft. Informatie Voor verdere informatie of voor het maken van een afspraak bent u altijd welkom bij: LEYGRAAF Makelaars Kennemerstraatweg 67 1814 GC Alkmaar [email protected] 0725114318
  • Bouwjaar: 1920

Locatie

Bezichtiging aanvragen

Blijf op de hoogte

Baerz member

Het is niet moeilijk om in Alkmaar een makelaar te vinden. Het is alleen moeilijk om de beste te vinden.

Natuurlijk zijn wij een NVM gecertificeerd makelaarskantoor, gespecialiseerd in exclusieve woningen. U kunt vertrouwen op ons uitgebreide netwerk en onze ervaring en expertise in vastgoedzaken met grote persoonlijke betrokkenheid. Maar volgens ons is dit voor u nog lang niet genoeg.

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn is ons kantoor een geselecteerd partner van Baerz & Co voor Alkmaar en omstereken. Dit biedt u aanzienlijke voordelen.