| mijn dossier

Huiswaarderplein 11A Alkmaar

€ 60 per m2 per jaar

UNIEKE WINKELRUIMTE/BEDRIJFSLOCATIE VAN CIRCA 2.605 M2 BVO GELEGEN IN HET HART VAN OVERSTAD! Per direct bieden wij u de winkelruimtes met een groot eigen parkeerterrein gelegen aan Huiswaarderplein 11A en 11B te Alkmaar te huur aan. De panden zijn voorzien van een expeditie ruimte, rolluiken, pantry, opslag en een goederenlift. Tot voorkort waren de panden als geheel in gebruik als winkelruimte van BCC maar eventueel is het ook mogelijk om het pand per vloer of per unit 11A of 11 B (bg en 1e verdieping) te gebruiken. De bedrijfspanden zijn gelegen op bedrijventerrein Overstad, gelegen nabij het centrum van Alkmaar. De panden zijn uitstekend bereikbaar met zowel auto als openbaar vervoer. Vanaf Alkmaar Centraal Station op loopafstand en diverse busverbindingen naar andere delen van de stad. Ook met de auto is de locatie zeer goed bereikbaar en parkeergelegenheid bevindt zich op eigen terrein. In de omgeving van de panden zijn gerenommeerde bedrijven en winkels zoals onder andere Leen Bakker, de slaapzaak, Karwei, Van Til interieur en Beterbed aanwezig. U bent uiteraard van harte welkom! De beste indruk van deze bedrijfspanden krijgt u natuurlijk tijdens een bezichtiging. Wij proberen onze bezichtigingen altijd in samenspraak met verhuurder en u als kijker te plannen en nemen ruim de tijd, zodat u op uw gemak de panden kunt bekijken en ervaren. *********************************************************************** Uitgangspunten met betrekking tot de verhuur: *********************************************************************** Het gehuurde Huiswaarderplein 11A en 11B, 1823CP te Alkmaar Kadastrale aanduiding Gemeente: Alkmaar Sectie: C Nummer: 6391 Grootte: 1.880 m2 Oppervlakte * BVO Begane grond: 1.301 m2 * BVO Eerste verdieping: 1.304 m2 * BVO Totaal: 2.605 m2 Van het object is een meetrapport conform NEN2580 ter inzage beschikbaar. Onder- dan wel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs. Bestemmingsplan Bij de gemeente Alkmaar valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: ‘Overstad‘, vastgesteld bij Raadsbesluit van 16 mei 2013. Op grond van artikel 4 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: ‘Centrum-1‘. De voor ‘Centrum – 1’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woningen; b. aan huis verbonden beroep/bedrijf; c. detailhandel, in de eerste en tweede bouwlaag; d. maatschappelijk; e. recreatie; f. sport; g. cultuur en ontspanning; h. dienstverlening; i. kantoor. met de daarbij behorende: j. bouwwerken; k. erven; l. parkeervoorzieningen; m. nutsvoorzieningen; n. ontsluitingswegen; o. voet- en rijwielpaden; p. verkeer- en verblijfsgebied; q. waterlopen en waterpartijen; r. groenvoorzieningen. Bovengenoemde gegevens zijn verkregen via de website Ruimtelijkeplannen.nl op 1 maart 2024. Voor meer informatie aangaande de bestemming verwijzen wij u naar bovengenoemde website. Bij twijfel over het toestaan van uw bedrijfsvoering adviseren wij u zelf contact op te nemen met de Gemeente Alkmaar. Voorbehoud Goedkeuring en gunning eigenaar Huuringangsdatum in overleg, per direct beschikbaar Huurperiode Het betreft een huurperiode van maximaal 2,5 jaar Huurprijs €60,- per m2 per jaar exclusief btw. Dit betreft een gereduceerde huurprijs, er is hierbij rekening gehouden met de gemaximaliseerde huurperiode van 2,5 jaar. Tevens is deze huurprijs op basis van huur van het gehele pand. Btw De huurprijs is gebaseerd op het feit dat de huurder het gehuurde blijvend gebruikt of blijvend laat gebruiken voor doeleinden waarvoor een volledig of minimaal een in de Wet op de Omzetbelasting 1968 genoemd percentage recht op aftrek van de omzetbelasting op de voet van artikel 15 van de Wet op de Omzetbelasting 1968. Huurbetaling Per maand vooruit Huurprijsaanpassing Ieder jaar op basis van het Consumenten Prijs Indexcijfer (CPI) Alle Huishoudens, zoals gepubliceerd door het CBS (2015=100), voor het eerst 1 jaar na ingang huurovereenkomst. Zekerheidsstelling Waarborgsom/bankgarantie ter hoogte van 3 maanden huur Contractvoorwaarden Standaard ROZ model vastgesteld in 2022 inclusief aanvullende bepalingen van verhuurder Servicekosten Niet van toepassing. Huurder wordt zelf contribuant van de Nutsleveranciers Wijze van oplevering In overleg met verhuurder. Uitgangspunt is huidige staat. Parkeren De winkelruimtes beschikken over een eigen parkeerterrein voor circa 25 personenauto’s Aanpassingen Veranderingen in het gehuurde in overleg met verhuurder. Onderverhuur Onderverhuur is niet toegestaan. Energielabel Van het aangeboden object is geen energielabel beschikbaar Courtage Leygraaf Makelaars behartigt de belangen van de verhuurder. Als huurder bent u ons derhalve geen courtage verschuldigd. WWFT Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen. Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verhuurders en huurders een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd: – Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n); – kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN); – kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN). Privacy Leygraaf respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Disclaimer Alle door Leygraaf en de verhuurder verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg c.q. tot het uitbrengen van een voorstel. Hoewel gestreefd is naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de beschikbare gegevens, moet ervan worden uitgegaan dat bovenstaande slechts indicatief is. De gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen, etc.) kunnen zijn verkregen door mondelinge overdracht waardoor wij niet instaan voor de volledigheid hiervan op deze website. Een kandidaat-huurder heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn. Daarom adviseren wij om u door een eigen NVM-makelaar bij te laten staan. Onze opdrachtgever stelt uitdrukkelijk dat een overeenkomst niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken maar ook over de details (zoals oplevering etc.) schriftelijk overeenstemming is bereikt. Alle onderhandelingen die worden gevoerd, zijn onder voorbehoud goedkeuring en toestemming eigenaar. Door LEYGRAAF Makelaars, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft. Informatie Voor verdere informatie of voor het maken van een afspraak bent u altijd welkom bij: LEYGRAAF Makelaars Kennemerstraatweg 67 1814 GC Alkmaar [email protected] 0725114318
  • Bouwjaar: 1993

Locatie

Bezichtiging aanvragen

Blijf op de hoogte

Baerz member

Het is niet moeilijk om in Alkmaar een makelaar te vinden. Het is alleen moeilijk om de beste te vinden.

Natuurlijk zijn wij een NVM gecertificeerd makelaarskantoor, gespecialiseerd in exclusieve woningen. U kunt vertrouwen op ons uitgebreide netwerk en onze ervaring en expertise in vastgoedzaken met grote persoonlijke betrokkenheid. Maar volgens ons is dit voor u nog lang niet genoeg.

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn is ons kantoor een geselecteerd partner van Baerz & Co voor Alkmaar en omstereken. Dit biedt u aanzienlijke voordelen.