| mijn dossier

Havinghastraat 66 Alkmaar

€ 925 per maand

Gevestigd op een modern, hoogwaardig en goed te bereiken locatie op bedrijventerrein de “Viaanse Molen” bieden wij u deze functionele bedrijfsunit aan! De units is gelegen op het Blocks Small Business Parks Alkmaar waar in totaal 14 bedrijfsunits gesitueerd zijn. De unit is uitgevoerd met een overheaddeur en heeft raampartijen op de verdieping. Hierdoor kan de begane grond gebruikt worden als productie en/of showroom ruimte en biedt de verdieping de mogelijkheid voor overige bedrijfsdoeleinden zoals kantoor. Tevens zijn de bedrijfsruimten goed bruikbaar voor opslag, archief, productiewerk, stalling van auto/boot, etc. De bedrijfsunit is zoveel mogelijk duurzaam en energiezuinig ontwikkeld. Uitgangspunt daarbij is een energielabel A. Om deze ambitie te realiseren is de unit gasloos en energie zuinig gerealiseerd. Indeling: Terrein Vanaf de N245 rijdt u gemakkelijk richting het afgesloten terrein van Blocks Small Business Parks Alkmaar. Hier treft u een poort met daarvoor de brievenbussen en het bel- en intercomsysteem. U rijdt vervolgens door en parkeert uw auto op een van de parkeerplaatsen voor de bedrijfsruimte. Bedrijfsruimte De begane grond is bereikbaar vanaf het binnenterrein via de overheaddeur of via de loopdeur. De begane grondvloer is als geïsoleerde in het werk gestorte of prefab voorziene betonnen vloer uitgevoerd met een isolatiewaarde 3,5 m2 K/W. De maximale toegestane vloerbelasting is 1.000kg/m². De verdiepingsvloer is uitgevoerd in een staalplaat-/betonvloer. De maximale toegestane vloerbelasting is 500kg/m². De trap naar de verdieping is een vurenhouten trap voorzien van een leuning. De unit is voorzien van een glasvezelaansluiting waardoor een snelle, stabiele en schaalbare verbinding wordt geboden. De unit is voorzien van een pantry en separaat toilet op de begane grond. Parkeren: Parkeren kan op een van de parkeerplaatsen voor de deur en tevens is er voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving. Ligging en bereikbaarheid: De bedrijfsunit is gevestigd op bedrijventerrein de Viaanse Molen, in het noordwesten van Alkmaar. De locatie is strategisch gekozen, met de ligging langs de N9 richting Den Helder, waar zowel doorgaand als bestemmings-verkeer gemakkelijk komt. Ook met het openbaar vervoer is het terrein goed bereikbaar, met een bushalte op loopafstand en het treinstation van Alkmaar op slechts 1,5 km afstand. Bedrijventerrein de Viaanse Molen Bedrijventerrein de Viaanse Molen is een fraai en sfeervol bedrijventerrein. Het gebied, bestaande uit 2,5 hectare, is geschikt voor kantoren en dienstverlening in het centrale gedeelte en lichte bedrijvigheid in het zuidelijke deel. De Viaanse Molen is ontwikkeld voor bedrijven in de milieucategorieën 1 t/m 3. De combinatie van kleinschalige kantoren met gezellige bedrijvigheid is ook representatief voor de uitstraling van de bedrijfsunits Oppervlakten: Begane grond: ca. 46 m² 1e verdieping: ca. 46 m2 Opleveringsniveau: In huidige staat, voorzien van: – elektrische overheaddeur – loopdeur – toilet – pantry – geïsoleerde kantoorruimte voorzien van meubels en airco *********************************************************************************************** Uitgangspunten verhuurder met betrekking tot een vrijblijvende huuraanbieding: *********************************************************************************************** 1.Gehuurde Havinghastraat 66K te Alkmaar 2. Huurprijs Vanaf €925,- exclusief btw per maand. 3. Huuringangsdatum in overleg, kan op korte termijn. 4. Huurperiode In overleg. 5. Huurbetaling Per maand vooruit 6. Huurprijsaanpassing Ieder jaar op basis van het Consumenten Prijs Indexcijfer (CPI) Alle Huishoudens, zoals gepubliceerd door het CBS (2006=100), voor het eerst per datum 1 jaar na ingang huurovereenkomst. 7. Contractvoorwaarden Huurovereenkomst op basis van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM) inclusief aanvullende bepalingen van verhuurder. 8. Waarborgsom Ter grootte van 3 maanden huur 9. BTW De huurprijs is gebaseerd op het feit dat de huurder het gehuurde blijvend gebruikt of blijvend laat gebruiken voor doeleinden waarvoor een volledig of minimaal een in de Wet op de Omzetbelasting 1968 genoemd percentage recht op aftrek van de omzetbelasting op de voet van artikel 15 van de Wet op de Omzetbelasting 1968. 10. Servicekosten De huurprijs is exclusief servicekosten. De servicekosten per unit bedragen circa €45,- exclusief btw per maand. Huurder wordt zelf contribuant van de Nutsleveranciers. 11. Bestemming gehuurde Bij de gemeente Alkmaar valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: ‘Viaanse Molen‘, vastgesteld bij Raadsbesluit van 14 juni 2012. Op grond van artikel 3 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: ‘Bedrijf‘. De voor ‘Bedrijf’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. bedrijven en/of het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten die staan vermeld in de categorieën 1 tot en met 3 van de Lijst van bedrijfsactiviteiten, met dien verstande dat inrichtingen die vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) niet zijn toegestaan; b. bedrijfsgebonden kantoren tot maximaal 50% van het bruto vloeroppervlak per bedrijfsvestiging, met een maximum van 2000 m² bruto vloeroppervlak; c. zelfstandige kantoren met een maximum van 750 m² bruto vloeroppervlak; d. detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit, met inbegrip van webwinkels of postorderbedrijven, waarbij de functie gemaximaliseerd is tot 20% van het totale bruto vloeroppervlak met een maximaal winkelvloeroppervlak van 100 m2; e. afgeschermde buitenopslag, voor zover achter de voorgevelrooilijn; f. ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning’ op de verbeelding, een bedrijfswoning; g. ter plaatse van de aanduiding ‘opslag’ op de verbeelding, een opslagterrein; h. ter plaatse van de aanduiding ‘verkooppunt motorbrandstoffen met vulpunt lpg’ op de verbeelding, een verkooppunt motorbrandstoffen met vulpunt lpg; i. ter plaatse van de aanduiding ‘bomenteelt’ op de verbeelding, een boomkwekerij; j. ter plaatse van de aanduiding ‘kantoor’ op de verbeelding, een kantoor; k. ter plaatse van de aanduiding ‘kas’ op de verbeelding, een kas; l. ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – grindstortplaats’ op de verbeelding, een grindstortplaats; met de daarbijbehorende: m. bouwwerken; n. erven; o. parkeervoorzieningen; p. nutsvoorzieningen; q. ontsluitingswegen; r. voet- en rijwielpaden; s. waterlopen en waterpartijen; t. groenvoorzieningen. Bovengenoemde gegevens zijn verkregen via de website Ruimtelijkeplannen.nl op 9 juni 2022. Voor meer informatie aangaande de bestemming verwijzen wij u naar bovengenoemde website. Bij twijfel over het toestaan van uw bedrijfsvoering adviseren wij u zelf contact op te nemen met de Gemeente Alkmaar. 12. Wijze van oplevering in overleg met verhuurder. 13. Voorbehoud Goedkeuring en gunning eigenaar. 14. Energielabel Van het aangeboden object is geen energielabel beschikbaar. 15. Aanvullende bepalingen Aanpassingen: Veranderingen in het gehuurde in overleg met verhuurder. Onderverhuur: Onderverhuur is niet toegestaan. Bezichtiging U bent uiteraard van harte welkom! De beste indruk van deze bedrijfsunit krijgt u natuurlijk tijdens een bezichtiging. Wij proberen onze bezichtigingen altijd in samenspraak met verhuurder, huurder en u als kijker te plannen en nemen ruim de tijd, zodat u op uw gemak het pand kunt bekijken. Courtage: LEYGRAAF Makelaars behartigt de belangen van de verhuurder. Als huurder bent u ons derhalve geen courtage verschuldigd. Disclaimer: Alle door Leygraaf en de verhuurder verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg c.q. tot het uitbrengen van een voorstel. Hoewel gestreefd is naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de beschikbare gegevens, moet ervan worden uitgegaan dat bovenstaande slechts indicatief is. De gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen, etc.) kunnen zijn verkregen door mondelinge overdracht waardoor wij niet instaan voor de volledigheid hiervan op deze website. Een kandidaat-huurder heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn. Daarom adviseren wij om u door een eigen NVM-makelaar bij te laten staan. Onze opdrachtgever stelt uitdrukkelijk dat een overeenkomst niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken maar ook over de details (zoals oplevering etc.) overeenstemming is bereikt. Alle onderhandelingen die worden gevoerd zijn onder voorbehoud goedkeuring en toestemming eigenaar. Door LEYGRAAF Makelaars, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft. Voor verdere informatie of voor het maken van een afspraak bent u altijd welkom bij: LEYGRAAF Makelaars Kennemerstraatweg 67 1814 GC Alkmaar [email protected] 0725114318
  • Bouwjaar: 2020

Locatie

Bezichtiging aanvragen

Blijf op de hoogte

Baerz member

Het is niet moeilijk om in Alkmaar een makelaar te vinden. Het is alleen moeilijk om de beste te vinden.

Natuurlijk zijn wij een NVM gecertificeerd makelaarskantoor, gespecialiseerd in exclusieve woningen. U kunt vertrouwen op ons uitgebreide netwerk en onze ervaring en expertise in vastgoedzaken met grote persoonlijke betrokkenheid. Maar volgens ons is dit voor u nog lang niet genoeg.

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn is ons kantoor een geselecteerd partner van Baerz & Co voor Alkmaar en omstereken. Dit biedt u aanzienlijke voordelen.