| mijn dossier

Geert Groteplein 23 Alkmaar

€ 250.000 k.k.

TE KOOP: Turn-Key praktijkruimte op een super zichtlocatie langs de Koelmalaan! Bent u op zoek naar uw eigen praktijkruimte op een centrale locatie in Alkmaar? Heeft u geen zin om te verbouwen, maar wilt u direct aan de slag? Zoek dan niet verder en kom kijken bij Geert Groteplein 23 in Alkmaar! Deze praktijkruimte is namelijk super centraal gelegen ten opzichte van de binnenstad van Alkmaar en tevens goed bereikbaar vanaf de uitvalswegen. Daarbij omvat het object een oppervlakte van ca. 52 m2 BVO en is zeer luxe afgewerkt. Naast drie praktijkruimtes beschikt het object over een keurig afgewerkte ontvangstruimte, pantry en sanitaire voorzieningen. Voorzieningen: • afgewerkte wanden en plafonds • Luxe vloerafwerking • Luxe sanitaire voorzieningen inclusief douche • Toilet met fonteintje • Vloerverwarming • Drie praktijkruimtes Het object is gelegen in de plint van het appartementencomplex aan het Geert Groteplein/Vondelstraat aan zeer drukke verkeersaders in Alkmaar. Het object is middels vervoer per auto en openbaar vervoer zeer goed bereikbaar. Aan de overkant van de straat is het wijkwinkelcentrum gelegen met diverse winkelvoorzieningen en de A9 is op enkele minuten bereikbaar. *********************************************************************** Uitgangspunten met betrekking tot de verkoop: *********************************************************************** Het verkochte Geert Groteplein 23, 1813BM te Alkmaar Appartementsrecht De praktijkruimte betreft een appartementsrecht. De servicekosten betreffen in 2024 €70,48 per maand. Oppervlakte * VVO: 43 m2 Van het object is een meetrapport conform NEN2580 ter inzage beschikbaar. Onder- dan wel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de koopsom. Bestemmingsplan Bij de gemeente Alkmaar valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: ‘Overdie, Omval en bedrijventerrein Oudorp‘, vastgesteld bij Raadsbesluit van 16 mei 2013. Op grond van artikel 20 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: ‘Wonen‘ met als functieaanduiding ‘specifieke vorm van gemengd -2’. De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: A. woningen; B. aan huis verbonden beroep/bedrijf; C. ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van gemengd – 1’ zijn de volgende functies op de eerste bouwlaag toegestaan: 1. detailhandel; 2. dienstverlening; 3. medische voorzieningen; 4. maatschappelijk; 5. cultuur en ontspanning; 6. sportvoorzieningen; D. ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van gemengd – 2’ zijn de volgende functies op de eerste bouwlaag toegestaan: 1. dienstverlening; 2. medische voorzieningen; 3. maatschappelijk; 4. cultuur en ontspanning; 5. sportvoorzieningen; Bovengenoemde gegevens zijn verkregen via de website Ruimtelijkeplannen.nl op 13 mei 2023. Voor meer informatie aangaande de bestemming verwijzen wij u naar bovengenoemde website. Bij twijfel over het toestaan van uw bedrijfsvoering adviseren wij u zelf contact op te nemen met de Gemeente Alkmaar. Voorbehoud Goedkeuring en gunning eigenaar. Vraagprijs € 250.000,- kosten koper Zekerheidsstelling Bankgarantie of waarborgsom van 10% van de koopsom te voldoen binnen 14 dagen na koop overeenstemming. Koopovereenkomst De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een model koopovereenkomst voor bedrijfs onroerend goed (model 2019) zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM. Notaris Nader door koper te bepalen. Staat van de onroerende zaak De onroerende zaak zal aan Koper in eigendom worden overgedragen in de feitelijke en juridische staat waarin het zich ten tijde van de bezichtiging bevond, “as is, where” waarbij alle zichtbare en onzichtbare gebreken volledig voor rekening en risico van Koper komen. Het object wordt vrij van huur en gebruik worden opgeleverd. Energielabel Voor de winkelruimte zal bij de overdracht een energielabel worden overhandigd. Datum van oplevering In overleg. Baten en lasten Verrekening lasten (zakelijke lasten, te weten onroerende zaak belasting, waterschapslasten, rioolrecht) voor zover het betreft het eigendom van de onroerende zaak. Rechten en verplichtingen Koper aanvaardt het gekochte en de daarbij behorende grond inclusief alle bijzondere lasten en beperkingen, kwalitatieve rechten en verplichtingen, kettingbedingen en dergelijke blijkende en/of voortvloeiende uit de laatste akte(n), vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan. Bezichtiging U bent uiteraard van harte welkom! De beste indruk van dit object krijgt u natuurlijk tijdens een bezichtiging. Courtage Leygraaf Makelaars behartigt de belangen van de verkoper. Als koper bent u ons derhalve geen courtage verschuldigd. Disclaimer Alle door Leygraaf en de verkoper verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg c.q. tot het uitbrengen van een voorstel. Hoewel gestreefd is naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de beschikbare gegevens, moet ervan worden uitgegaan dat bovenstaande slechts indicatief is. De gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen, etc.) kunnen zijn verkregen door mondelinge overdracht waardoor wij niet instaan voor de volledigheid hiervan op deze website. Een kandidaat-koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn. Daarom adviseren wij om u door een eigen NVM-makelaar bij te laten staan. Onze opdrachtgever stelt uitdrukkelijk dat een overeenkomst niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken maar ook over de details (zoals oplevering etc.) schriftelijk overeenstemming is bereikt. Alle onderhandelingen die worden gevoerd, zijn onder voorbehoud goedkeuring en toestemming eigenaar. Door LEYGRAAF Makelaars, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft. Informatie Voor verdere informatie of voor het maken van een afspraak bent u altijd welkom bij: LEYGRAAF Makelaars Kennemerstraatweg 67 1814 GC Alkmaar [email protected] 0725114318
  • Bouwjaar: 2013

Locatie

Bezichtiging aanvragen

Blijf op de hoogte

Baerz member

Het is niet moeilijk om in Alkmaar een makelaar te vinden. Het is alleen moeilijk om de beste te vinden.

Natuurlijk zijn wij een NVM gecertificeerd makelaarskantoor, gespecialiseerd in exclusieve woningen. U kunt vertrouwen op ons uitgebreide netwerk en onze ervaring en expertise in vastgoedzaken met grote persoonlijke betrokkenheid. Maar volgens ons is dit voor u nog lang niet genoeg.

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn is ons kantoor een geselecteerd partner van Baerz & Co voor Alkmaar en omstereken. Dit biedt u aanzienlijke voordelen.