Alkmaar Ritsevoort 27 € 545.000 k.k.
RITSEVOORT 27 & TOUWSLAGERSTEEG 10 TE ALKMAAR

Op een toplocatie in het winkelhart van Alkmaar ligt dit karakteristieke pand met tal van mogelijkheden! Het betreft hier een winkelruimte op de begane grond en een zelfstandige woning op de eerste en tweede verdieping. Aan de het Ritsevoort bevindt zich de toegang tot de winkelruimte en de woning is te bereiken via de Touwslagersteeg. Zowel de winkel als de woning zijn momenteel verhuurd en daarmee is dit pand een ideaal beleggingsobject.

Uitgebreide omschrijving

RITSEVOORT 27 & TOUWSLAGERSTEEG 10 TE ALKMAAR

Op een toplocatie in het winkelhart van Alkmaar ligt dit karakteristieke pand met tal van mogelijkheden! Het betreft hier een winkelruimte op de begane grond en een zelfstandige woning op de eerste en tweede verdieping. Aan de het Ritsevoort bevindt zich de toegang tot de winkelruimte en de woning is te bereiken via de Touwslagersteeg. Zowel de winkel als de woning zijn momenteel verhuurd en daarmee is dit pand een ideaal beleggingsobject.

Deze winkelruimte met bovenwoning is gelegen op een gunstige locatie in een drukke winkelstraat van de gezellige Alkmaarse binnenstad. Het Ritsevoort wordt ook wel de P.C. Hooftstraat van Alkmaar genoemd en kenmerkt zich door diverse gerenommeerde winkels en restaurants, waaronder Köster, Bang & Olufsen, Abby's, Pluim, Twentyonewood, De Oogkamer en Rivs. Dit object bestaat uit een winkel-/verkoopruimte met een frontbreedte van 4,32 meter waar sinds jaar en dag de bekende lingerie winkel Daisy's lingerie gevestigd is. Het Ritsevoort is tevens de aanlooproute van het centrum met parkeergarage ''De Singel'' nabij gelegen.

Al jaren staat Alkmaar in de top 10 van Nederlandse favoriete winkelsteden. In 2017 is de stad door ZOOVER dan ook uitgeroepen tot leukste winkelstad van Nederland. Wij snappen wel waarom: we hebben genoeg adresjes waar je gerust even voor omloopt. Aan het Ritsevoort vind je deze adressen. Hier zitten van die gespecialiseerde winkels waar je absoluut geweest wilt zijn.

***********************************************************************
Uitgangspunten met betrekking tot de verkoop:
***********************************************************************

Het verkochte
Ritsevoort 27, 1811 DM te Alkmaar
Touwslagersteeg 10, 1811 DT te Alkmaar

Kadastrale aanduiding
Gemeente: Alkmaar
Sectie: A
Nummers: 3665 & 4983
Grootte totaal: 105 m2

Oppervlakte
* VVO winkel begane grond: 82 m2

* GO woning eerste verdieping: 52 m2
* GO woning tweede verdieping: 35 m2
* GO Totaal woning: 87 m2

* VVO Berging: 4 m2

Van het object is een meetrapport conform NEN2580 ter inzage beschikbaar. Onder- dan wel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de koopsom.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Alkmaar valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: ‘Binnenstad Zuid en Oost‘, vastgesteld bij Raadsbesluit van 7 maart 2012.

Op grond van artikel 6 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: ‘Gemengd‘ met als dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie‘ en dubbelbestemming 'Waarde - Cultuurhistorie'.

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. detailhandel, maatschappelijke doeleinden, galerie, culturele voorzieningen, kleinschalige sportvoorzieningen, kleinschalig hotel en consumentverzorgende dienstverlening in de eerste bouwlaag;
b. woningen met inbegrip van ruimten ten behoeve van de uitoefening van aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit, bergingen en andere nevenruimten in alle bouwlagen;
c. wat betreft de onbebouwd blijvende delen voor tuinen, erven, verblijfsgebied en groenvoorzieningen;

alsmede voor:

d. kantoren en bedrijven in de eerste bouwlaag, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van gemengd-1";
e. gebouwde parkeervoorzieningen, bergingen en/of magazijnen in de eerste bouwlaag, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van gemengd-2";
f. horecabedrijf categorie 2 (café, grand-café, café-restaurant) in de eerste bouwlaag, ter plaatse van de aanduiding "horeca van categorie 2";
g. horecabedrijf categorie 3 (restaurant, lunchroom) in de eerste bouwlaag, ter plaatse van de aanduiding "horeca van categorie 3";
h. horecabedrijf categorie 4 (snackbar, cafetaria, ijssalon, shoarmazaak) in de eerste bouwlaag, ter plaatse van de aanduiding "horeca van categorie 4";
i. een koffiehuis in de eerste bouwlaag, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van horeca - koffiehuis";
j. een hotel in alle bouwlagen, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van horeca - hotel";
k. seksinrichting in de eerste bouwlaag, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - seksinrichting";
l. detailhandel, kantoren, consumentverzorgende dienstverlening, galerie, maatschappelijke doeleinden, culturele voorzieningen, kleinschalige sportvoorzieningen, kleinschalig hotel en bedrijven in de tweede en hoger gelegen bouwlagen, voor zover deze functies op de begane grond zijn toegestaan en voor zover gelijk aan het gebruik van de begane grond, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van gemengd - verdieping";
m. horecabedrijf categorie 3 (restaurant, lunchroom) op de verdieping ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van horeca - verdieping".

Bovengenoemde gegevens zijn verkregen via de website Ruimtelijkeplannen.nl op 15 september 2022. Voor meer informatie aangaande de bestemming verwijzen wij u naar bovengenoemde website. Bij twijfel over het toestaan van uw bedrijfsvoering adviseren wij u zelf contact op te nemen met de Gemeente Alkmaar.

Voorbehoud
Goedkeuring en gunning eigenaar.

Vraagprijs
€ 580.000,- kosten koper

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom van 10% van de koopsom te voldoen binnen 14 dagen na koop overeenstemming.

Koopovereenkomst
De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een model koopovereenkomst voor bedrijfs onroerend goed (model 2019) zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

Notaris
Nader door koper te bepalen.

Staat van de onroerende zaak
De onroerende zaak zal aan Koper in eigendom worden overgedragen in de feitelijke en juridische staat waarin het zich ten tijde van de bezichtiging bevond, “as is, where” met uitzondering van aangebrachte voorzieningen door huurder, waarbij alle zichtbare en onzichtbare gebreken volledig voor rekening en risico van Koper komen. Het object wordt in verhuurde staat opgeleverd.

Huurovereenkomst Winkelruimte
- Huurprijs per jaar: € 16.200,- (2022) waarbij btw niet van toepassing is.
- Huurder is zelf contribuant voor de nutsvoorzieningen te weten gas, water en elektra en verrekend dit met de huurder van de bovengelegen woning.
- De huurprijs wordt jaarlijks per 1 januari aangepast overeenkomstig artikel 9.1 van de algemene bepalingen.
- Verhuurd aan de huidige huurder, Daisy's lingerie, voor onbepaalde tijd.
- Zekerheid is niet gesteld.

Huurovereenkomst Woning
- Huurprijs per jaar: € 10.500,- (2022) waarbij btw niet van toepassing is.
- De huurprijs is exclusief het voorschot op de vergoeding voor de door of vanwege verhuurder verzorgde levering van zaken en diensten (2022: € 2.400,-)
- De huurprijs wordt jaarlijks per 1 jul aangepast overeenkomstig artikel 16 van de algemene bepalingen.
- Verhuurd aan de huidige huurder, een dame alleen, voor onbepaalde tijd.
- Zekerheid is gesteld voor een bedrag van € 1.750,- waarover geen rente wordt vergoed.

Beeldbepalend pand
Het verkochte betreft een beeldbepalend pand

Energielabel
De woonruimte beschikt over een energielabel C, welke geldig is tot 30 april 2031. Voor de winkelruimte zal bij de overdracht een energielabel worden overhandigd.

Datum van oplevering
In overleg.

Baten en lasten
Verrekening lasten (zakelijke lasten, te weten onroerende zaak belasting, waterschapslasten, rioolrecht) voor zover het betreft het eigendom van de onroerende zaak.

Rechten en verplichtingen
Koper aanvaardt het gekochte en de daarbij behorende grond inclusief alle bijzondere lasten en beperkingen, kwalitatieve rechten en verplichtingen, kettingbedingen en dergelijke blijkende en/of voortvloeiende uit de laatste akte(n), vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan.

Bezichtiging
U bent uiteraard van harte welkom! De beste indruk van dit beleggingsobject krijgt u natuurlijk tijdens een bezichtiging. Wij proberen onze bezichtigingen altijd in samenspraak met verkoper, huurder en u als kijker te plannen en nemen ruim de tijd, zodat u op uw gemak het pand kunt bekijken en ervaren.

Courtage
Leygraaf Makelaars behartigt de belangen van de verkoper. Als koper bent u ons derhalve geen courtage verschuldigd.

Disclaimer
Alle door Leygraaf en de verkoper verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg c.q. tot het uitbrengen van een voorstel. Hoewel gestreefd is naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de beschikbare gegevens, moet ervan worden uitgegaan dat bovenstaande slechts indicatief is.
De gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen, etc.) kunnen zijn verkregen door mondelinge overdracht waardoor wij niet instaan voor de volledigheid hiervan op deze website. Een kandidaat-koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn. Daarom adviseren wij om u door een eigen NVM-makelaar bij te laten staan.

Onze opdrachtgever stelt uitdrukkelijk dat een overeenkomst niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken maar ook over de details (zoals oplevering etc.) schriftelijk overeenstemming is bereikt.

Alle onderhandelingen die worden gevoerd, zijn onder voorbehoud goedkeuring en toestemming eigenaar. Door LEYGRAAF Makelaars, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft.

Informatie
Voor verdere informatie of voor het maken van een afspraak bent u altijd welkom bij:
LEYGRAAF Makelaars
Kennemerstraatweg 67
1814 GC Alkmaar

Kenmerken

Status
Beschikbaar
Soort bedrijf
belegging
Perceeloppervlakte
105 m2
Onderhoud binnen
Redelijk tot goed

Foto's

Overige