Alkmaar Payglop 15 € 3.750 p.m.
Op een toplocatie in het winkelhart van Alkmaar ligt dit zeer goed onderhouden en representatieve winkelpand met tal van mogelijkheden! Het betreft hier een winkelruimte op de begane grond en de eerste verdieping. Het winkelpand staat bekend als de voormalige Hästens winkel en heeft een frontbreedte van ruim 8 meter. Het is een royale winkelruimte van totaal 252 m2 VVO, met zeer nette laminaat vloer, LED verlichting, alarmsysteem, een pantry en opslagruimte.

Het Payglop is een drukke winkelstraat gelegen tussen de A1 hoofdwinkelstraten De Laat en de Langestraat in Alkmaar. In De Laat en de Langestraat treft men alle gebruikelijke winkelketens die men op A1 stand in Nederland treft. Aan het Payglop treft men diverse bekende winkels als o.a. Bakker Bart en Mannenmodezaak Spaander. Parkeren kan gemakkelijk in een van de nabij gelegen parkeergarages.

Uitgebreide omschrijving

Op een toplocatie in het winkelhart van Alkmaar ligt dit zeer goed onderhouden en representatieve winkelpand met tal van mogelijkheden! Het betreft hier een winkelruimte op de begane grond en de eerste verdieping. Het winkelpand staat bekend als de voormalige Hästens winkel en heeft een frontbreedte van ruim 8 meter. Het is een royale winkelruimte van totaal 252 m2 VVO, met zeer nette laminaat vloer, LED verlichting, alarmsysteem, een pantry en opslagruimte.

Het Payglop is een drukke winkelstraat gelegen tussen de A1 hoofdwinkelstraten De Laat en de Langestraat in Alkmaar. In De Laat en de Langestraat treft men alle gebruikelijke winkelketens die men op A1 stand in Nederland treft. Aan het Payglop treft men diverse bekende winkels als o.a. Bakker Bart en Mannenmodezaak Spaander. Parkeren kan gemakkelijk in een van de nabij gelegen parkeergarages.

De vereniging voor winkeliers en vastgoedeigenaren van de binnenstad is samen met de gemeente bezig om de binnenstad een nog grotere, groene, boost te geven waardoor Alkmaar binnenkort een nog aantrekkelijkere winkelstad wordt.

Al jaren staat Alkmaar in de top 10 van Nederlandse favoriete winkelsteden. In 2017 is de stad door ZOOVER dan ook uitgeroepen tot leukste winkelstad van Nederland. Wij snappen wel waarom: we hebben genoeg adresjes waar u gerust even voor omloopt. Aan de Schoutenstraat vind u deze adresjes. Hier zitten van die gespecialiseerde winkels waar u absoluut geweest moet zijn.

***********************************************************************************************
Uitgangspunten verhuurder met betrekking tot een vrijblijvende huuraanbieding:
***********************************************************************************************

1.Gehuurde
Payglop 15, 1811 HM te Alkmaar

2. Huurprijs
€45.000,- per jaar exclusief BTW

3. Huuringangsdatum
in overleg

4. Huurperiode
Het betreft een huurperiode van 5 jaar + 5 jaar. Afwijkende termijnen in overleg.

5. Huurbetaling
Per maand vooruit

6. Huurprijsaanpassing
Ieder jaar op basis van het Consumenten Prijs Indexcijfer (CPI) Alle Huishoudens, zoals gepubliceerd door het CBS (2015=100), voor het eerst per datum 1 jaar na ingang huurovereenkomst.

7. Contractvoorwaarden
Standaard ROZ model vastgesteld in 2012 inclusief aanvullende bepalingen van verhuurder.

8. Waarborgsom
Ter grootte van 3 maanden huur

9. BTW
De huurprijs is gebaseerd op het feit dat de huurder het gehuurde blijvend gebruikt of blijvend laat gebruiken voor doeleinden waarvoor een volledig of minimaal een in de Wet op de Omzetbelasting 1968 genoemd percentage recht op aftrek van de omzetbelasting op de voet van artikel 15 van de Wet op de Omzetbelasting 1968.

10. Servicekosten
Niet van toepassing. Huurder wordt zelf contribuant van de Nutsleveranciers.

11. Bestemming gehuurde
Bij de gemeente Alkmaar valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: ‘Binnenstad Centrum‘, vastgesteld bij Raadsbesluit van 3 januari 2013.

Op grond van artikel 4 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: ‘Centrum‘ met als dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 1''

De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. detailhandel, consumentverzorgende dienstverlening, galerie, culturele voorzieningen en kleinschalige sportvoorzieningen in de eerste bouwlaag, met inbegrip van bijbehorende ondergeschikte horeca van categorie 3 en 4, magazijnen, parkeervoorzieningen, bergingen en andere nevenruimten;
b. magazijnen, bergingen en andere nevenruimten in de tweede bouwlaag;
c. woningen met inbegrip van ruimten ten behoeve van de uitoefening van aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit en nevenruimten in de tweede en hoger gelegen bouwlagen;

alsmede voor:

d. horecabedrijf categorie 2 (café, grand-café, café-restaurant) in de eerste bouwlaag, ter plaatse van de aanduiding "horeca van categorie 2";
e. horecabedrijf categorie 3 (restaurant, lunchroom) in de eerste bouwlaag, ter plaatse van de aanduiding "horeca van categorie 3";
f. horecabedrijf categorie 4 (snackbar, cafetaria, ijssalon, shoarmazaak) in de eerste bouwlaag, ter plaatse van de aanduiding "horeca van categorie 4";
g. kantoren in de eerste bouwlaag, ter plaatse van de aanduiding "kantoor";
h. maatschappelijke doeleinden in de eerste bouwlaag, ter plaatse van de aanduiding "maatschappelijk";
i. een sekswinkel in de eerste bouwlaag, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van detailhandel - sekswinkel";
j. detailhandel, kantoren, consumentverzorgende dienstverlening, galerie, maatschappelijke doeleinden, culturele voorzieningen, kleinschalige sportvoorzieningen in de tweede en hoger gelegen bouwlagen, voor zover deze functies op de begane grond zijn toegestaan en voor zover gelijk aan het gebruik van de begane grond, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van gemengd - verdieping";
k. horecabedrijf in de tweede en hoger gelegen bouwlagen, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van horeca - verdieping", met dien verstande dat dit uitsluitend de horecacategorie mag betreffen die ook in de eerste bouwlaag is toegestaan;

Bovengenoemde gegevens zijn verkregen via de website Ruimtelijkeplannen.nl op 4 juli 2022. Voor meer informatie aangaande de bestemming verwijzen wij u naar bovengenoemde website. Bij twijfel over het toestaan van uw bedrijfsvoering adviseren wij u zelf contact op te nemen met de Gemeente Alkmaar.

12. Wijze van oplevering
in overleg met verhuurder.

13. Inhoudsbeschrijving
Circa 135 m² VVO winkelruimte gelegen op de begane grond en ca. 118 m2 winkelruimte gelegen op de eerste verdieping. De winkel is voorzien van een mooie pui en heeft een frontbreedte van ruim 8 meter. Van het object is een meetrapport conform NEN2580 ter inzage beschikbaar. Onder- dan wel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs.

14. Parkeren
Voldoende parkeergelegenheid in de nabijgelegen parkeergarages Karperton, Schelphoek, Singelgarage en Noorderarcade.

15. Bereikbaarheid
Goede bereikbaarheid, aanlooproute naar hoofdwinkelstraat Langestraat en gelegen nabij Het Waagplein.

16. Voorbehoud
Goedkeuring en gunning eigenaar.

17. Energielabel
Van het aangeboden object is geen energielabel beschikbaar.

18. Aanvullende bepalingen

Aanpassingen:
Veranderingen in het gehuurde in overleg met verhuurder.

Onderverhuur:
Onderverhuur is niet toegestaan.

Disclaimer:
Alle door Leygraaf en de verhuurder verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg c.q. tot het uitbrengen van een voorstel. Hoewel gestreefd is naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de beschikbare gegevens, moet ervan worden uitgegaan dat bovenstaande slechts indicatief is.
De gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen, etc.) kunnen zijn verkregen door mondelinge overdracht waardoor wij niet instaan voor de volledigheid hiervan op deze website. Een kandidaat-huurder heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn. Daarom adviseren wij om u door een eigen NVM-makelaar bij te laten staan.

Onze opdrachtgever stelt uitdrukkelijk dat een overeenkomst niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken maar ook over de details (zoals oplevering etc.) overeenstemming is bereikt.

Alle onderhandelingen die worden gevoerd zijn onder voorbehoud goedkeuring en toestemming eigenaar. Door LEYGRAAF Makelaars, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft.

LEYGRAAF Makelaars
Kennemerstraatweg 67
1814 GC Alkmaar
informatie@leygraafmakelaars.nl

Kenmerken

Status
Beschikbaar
Soort bedrijf
Winkelruimte
Oppervlakte
252 m2
Perceeloppervlakte
150 m2
Aantal woonlagen
2
Onderhoud binnen
Goed

Foto's

Plattegrond

Overige