Alkmaar Kennemerstraatweg 105 € 1.475.000 k.k.
Villa Houtzicht biedt u perfectie ten top! Een tot in de puntjes verzorgde, karakteristieke, monumentale kantoorvilla met mogelijkheid tot parkeren op eigen terrein op een toplocatie aan de rand van de binnenstad van Alkmaar nabij uitvalswegen en vanaf de A9 zeer goed bereikbaar!

Uitgebreide omschrijving

Villa Houtzicht biedt u perfectie ten top! Een tot in de puntjes verzorgde, karakteristieke, monumentale kantoorvilla met mogelijkheid tot parkeren op eigen terrein op een toplocatie aan de rand van de binnenstad van Alkmaar nabij uitvalswegen en vanaf de A9 zeer goed bereikbaar!

Met gepaste trots bieden wij u deze imposante, in neorenaissancestijl gebouwde kantoorvilla te koop aan. Dit hoogwaardig afgewerkte pand uit 1901 beschikt over een authentieke en monumentale uitstraling met hoge plafonds. Zo’n statig pand dat van vele gemakken is voorzien maakt gelijk indruk. Aan alles is gedacht, want ondanks dat het een gemeentelijk monument betreft waar de historie van de gevel afspat, biedt het pand u met 25 zonnepanelen, goede isolatie, een perfecte afwerking en een fraai aangelegde tuin alle comfort die u in deze tijd mag verwachten. Het pand is momenteel verhuurd aan De Opvoedpoli en biedt u dan ook een instap klaar beleggingsobject.

In de periode 2017 – 2021 heeft het pand een grondige renovatie ondergaan.
De belangrijkste vernieuwingen op een rij:
- elektra is vernieuwd (kind veilige stopcontacten)
- op het platte dak zijn 25 zonnepanelen geplaatst (opbrengst rond 7 MWh per jaar)
- een uitgebreid bekabeld UTP netwerk is aangelegd
- de buitenzonwering is vervangen
- de zinken dakgoten zijn vervangen
- het buitenschilderwerk is in 2020 uitgevoerd
- de verwarming is gemoderniseerd o.a. d.m.v. elektrische vloerverwarming
- de dakkoepels en het balkonterras zijn vernieuwd
- de achtertuin is heringericht

Een uitgebreide omschrijving van de historie en de indeling van dit bijzondere object kunt u lezen in de brochure die u via de button kunt downloaden of die u bij Leygraaf Makelaars kunt opvragen.

***********************************************************************
Uitgangspunten met betrekking tot de verkoop:
***********************************************************************

Het verkochte
Kennemerstraatweg 105, 1814 GE te Alkmaar

Kadastrale aanduiding
Gemeente: Alkmaar
Sectie: F
Nummer: 3406
Grootte: 482 m2

Oppervlakte
* VVO Begane grond: 161 m2
* VVO Eerste verdieping: 128 m2
* VVO Tweede verdieping: 104 m2
* VVO Kelder: 11,5 m2
* VVO Werkplaats: 17,4 m2
* VVO Totaal: 422 m2

Van het object is een meetrapport conform NEN2580 ter inzage beschikbaar. Onder- dan wel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de koopsom.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Alkmaar valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: ‘Alkmaar Zuid‘, vastgesteld bij Raadsbesluit van 4 april 2013.

Op grond van artikel 9 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: ‘Kantoor‘ met als dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 3‘

De voor 'Kantoor' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. kantoren;
b. dienstverlening;
c. een woning al dan niet in combinatie met aan huis verbonden beroep/bedrijf, ter plaatse van de aanduiding 'wonen';
d. bedrijf en/of het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten van categorie A en B die staan vermeld in Bijlage 1 Staat van bedrijven - functiemenging, ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf';
e. maatschappelijk, ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk';
f. garageboxen, ter plaatse van de aanduiding 'garage';

met de daarbij behorende:
g. bouwwerken;
h. wegen en paden;
i. laad- en losplaatsen;
j. speelvoorzieningen;
k. parkeervoorzieningen;
l. nutsvoorzieningen;
m. ontsluitingswegen;
n. voet- en rijwielpaden;
o. verkeer- en verblijfsgebied;
p. waterlopen en waterpartijen;
q. groenvoorzieningen.

Bovengenoemde gegevens zijn verkregen via de website Ruimtelijkeplannen.nl op 5 september 2021. Voor meer informatie aangaande de bestemming verwijzen wij u naar bovengenoemde website. Bij twijfel over het toestaan van uw bedrijfsvoering adviseren wij u zelf contact op te nemen met de Gemeente Alkmaar.

Voorbehoud
Goedkeuring en gunning eigenaar.

Vraagprijs
€ 1.475.000,- kosten koper

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom van 10% van de koopsom te voldoen binnen 14 dagen na koop overeenstemming.

Koopovereenkomst
De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een model koopovereenkomst voor bedrijfs onroerend goed (model 2019) zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

Notaris
Nader door koper te bepalen.

Staat van de onroerende zaak
De onroerende zaak zal aan Koper in eigendom worden overgedragen in de feitelijke en juridische staat waarin het zich ten tijde van de bezichtiging bevond, “as is, where” met uitzondering van aangebrachte voorzieningen door huurder, waarbij alle zichtbare en onzichtbare gebreken volledig voor rekening en risico van Koper komen. Het object wordt in verhuurde staat opgeleverd.

Milieubodemgesteldheid
Het is verkoper niet bekend dat er feiten zijn waaruit blijkt dat de grond en/of grondwater onder en/of rondom het object enige verontreiniging bevat die voortzetting van het huidige gebruik belemmert of die heeft geleid of mogelijk zou kunnen leiden tot een saneringsverplichting van de grond en/of grondwater onder en rondom het object, dan wel het nemen van andere maatregelen.

Huurovereenkomst
- Huurprijs per jaar: € 69.246,- (2022) waarbij btw niet van toepassing is.
- De huurprijs is exclusief het voorschot op de vergoeding voor de door of vanwege verhuurder verzorgde levering van zaken en diensten (2022: € 24.000,-)
- De huurprijs wordt jaarlijks per 1 januari aangepast overeenkomstig artikelen 17.1 t/m 17.3 van de algemene bepalingen.
- Verhuurd aan de huidige huurder (iHUB, De Opvoedpoli) tot en met 31 december 2023 met een optie voor huurder om de overeenkomst aansluitend met nogmaals vijf jaar te verlengen, derhalve tot en met 31 december 2028.
- Zekerheid is gesteld voor een bedrag van € 17.745,- waarover geen rente wordt vergoed.

Monument
Kennemerstraatweg 105 betreft een gemeentelijk monument. Meer informatie over subsidies voor monumenten en beeldbepalende panden is te vinden via de volgende link: https://ap.lc/nVf6I

Energielabel
Van het aangeboden object is, aangezien het een gemeentelijk monument betreft, geen energielabel beschikbaar. Een afschrift van het energielabel wordt dan ook niet bij oplevering als bijlage aan de koopovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg. (m.i.v. 01-10-2022)

Baten en lasten
Verrekening lasten (zakelijke lasten, te weten onroerende zaak belasting, waterschapslasten, rioolrecht) voor zover het betreft het eigendom van de onroerende zaak.

Eigenaarslasten 2021
WOZ € 2.552,-
Rioolheffing € 151,-
Waterschap: €282,68

Rechten en verplichtingen
Koper aanvaardt het gekochte en de daarbij behorende grond inclusief alle bijzondere lasten en beperkingen, kwalitatieve rechten en verplichtingen, kettingbedingen en dergelijke blijkende en/of voortvloeiende uit de laatste akte(n), vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan.

Bezichtiging
U bent uiteraard van harte welkom! De beste indruk van deze kantoorvilla krijgt u natuurlijk tijdens een bezichtiging. Wij proberen onze bezichtigingen altijd in samenspraak met verkoper, huurder en u als kijker te plannen en nemen ruim de tijd, zodat u op uw gemak het pand kunt bekijken en ervaren.

Courtage
Leygraaf Makelaars behartigt de belangen van de verkoper. Als koper bent u ons derhalve geen courtage verschuldigd.

WWFT
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd:

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).


Privacy
Leygraaf respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Alle door Leygraaf en de verkoper verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg c.q. tot het uitbrengen van een voorstel. Hoewel gestreefd is naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de beschikbare gegevens, moet ervan worden uitgegaan dat bovenstaande slechts indicatief is.
De gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen, etc.) kunnen zijn verkregen door mondelinge overdracht waardoor wij niet instaan voor de volledigheid hiervan op deze website. Een kandidaat-koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn. Daarom adviseren wij om u door een eigen NVM-makelaar bij te laten staan.

Onze opdrachtgever stelt uitdrukkelijk dat een overeenkomst niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken maar ook over de details (zoals oplevering etc.) schriftelijk overeenstemming is bereikt.

Alle onderhandelingen die worden gevoerd, zijn onder voorbehoud goedkeuring en toestemming eigenaar. Door LEYGRAAF Makelaars, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft.

Informatie
Voor verdere informatie of voor het maken van een afspraak bent u altijd welkom bij:
LEYGRAAF Makelaars
Kennemerstraatweg 67
1814 GC Alkmaar
informatie@leygraafmakelaars.nl
0725114318

Kenmerken

Status
Verkocht
Soort bedrijf
Kantoorruimte
Oppervlakte
422 m2
Perceeloppervlakte
482 m2
Aantal woonlagen
3
Bouwjaar
1901
Onderhoud binnen
Goed tot uitstekend

Foto's

Overige