Alkmaar Kanaalkade 26 € 500 p.m.
Ondernemers opgelet! Gelegen aan de rand van de binnenstad, om de hoek van het waaghplein en op 5 minuten lopen van het NS station bieden wij deze kantoorruimte van circa 25m² GO aan met een ingang aan de Kanaalkade. Het betreft een vierkante, open ruimte die geheel naar eigen wens is in te richten.

Ligging:
Het pand ligt op zicht locatie aan de rand van het centrum en nabij diverse openbare parkeergarages, winkels, restaurants en overige voorzieningen. Het NS station is gelegen op 5 minuten loopafstand en de bus stopt voor de deur.

***********************************************************************************************
Uitgangspunten verhuurder met betrekking tot een vrijblijvende huuraanbieding:
***********************************************************************************************

1.Gehuurde
Kanaalkade 26 te Alkmaar

2. Huurprijs

Uitgebreide omschrijving

Ondernemers opgelet! Gelegen aan de rand van de binnenstad, om de hoek van het waaghplein en op 5 minuten lopen van het NS station bieden wij deze kantoorruimte van circa 25m² GO aan met een ingang aan de Kanaalkade. Het betreft een vierkante, open ruimte die geheel naar eigen wens is in te richten.

Ligging:
Het pand ligt op zicht locatie aan de rand van het centrum en nabij diverse openbare parkeergarages, winkels, restaurants en overige voorzieningen. Het NS station is gelegen op 5 minuten loopafstand en de bus stopt voor de deur.

***********************************************************************************************
Uitgangspunten verhuurder met betrekking tot een vrijblijvende huuraanbieding:
***********************************************************************************************

1.Gehuurde
Kanaalkade 26 te Alkmaar

2. Huurprijs
€500,- per maand exclusief BTW. Meerwerk in de afwerking van de ruimte kan in de huurprijs meegerekend worden.

3. Huuringangsdatum
in overleg

4. Huurperiode
5 jaar met eventueel verlenging van 5 jaar, aangepaste huurtermijnen in overleg.

5. Huurbetaling
Per maand vooruit

6. Huurprijsaanpassing
Ieder jaar op basis van het Consumenten Prijs Indexcijfer (CPI) Alle Huishoudens, zoals gepubliceerd door het CBS (2006=100), voor het eerst per datum 1 jaar na ingang huurovereenkomst.

7. Contractvoorwaarden
Standaard ROZ model vastgesteld in 2015 inclusief aanvullende bepalingen van verhuurder.

8. Waarborgsom
Ter grootte van 2 maanden huur

9. BTW
De huurprijs is gebaseerd op het feit dat de huurder het gehuurde blijvend gebruikt of blijvend laat gebruiken voor doeleinden waarvoor een volledig of minimaal een in de Wet op de Omzetbelasting 1968 genoemd percentage recht op aftrek van de omzetbelasting op de voet van artikel 15 van de Wet op de Omzetbelasting 1968.

10. Servicekosten
Nader te bepalen. Huurder wordt zelf contribuant van de Nutsleveranciers.

11. Bestemming gehuurde
Conform het huidige bestemmingsplan is de aangeboden ruimte aangewezen voor 'gemengde' doeleinden. Over het al dan niet toestaan van het door u voorgenomen gebruik adviseren wij u hierover contact op te nemen met de gemeente.

De voor 'gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
- detailhandel, maatschappelijke doeleinden, galerie, culturele voorzieningen, kleinschalige sportvoorzieningen, kleinschalig hotel, kantoren, bedrijven, gebouwde parkeervoorzieningen, bergingen en/of magazijnen en consumentverzorgende dienstverlening in de eerste bouwlaag, inclusief bijbehorende ondergeschikte horeca van categorie 3 en 4;
- magazijnen, bergingen en andere nevenruimten in de tweede bouwlaag;
- woningen met inbegrip van ruimten ten behoeve van de uitoefening van aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit en nevenruimten in alle bouwlagen;
- nutsvoorzieningen;

alsmede voor:
- horecabedrijf categorie 1 (discotheek, nachtclub, bar-dancing) in de eerste bouwlaag, ter plaatse van de aanduiding "horeca van categorie 1";
- horecabedrijf categorie 2 (café, grand-café, café-restaurant) in de eerste bouwlaag, ter plaatse van de aanduiding "horeca van categorie 2";
- horecabedrijf categorie 2 (café, grand-café, café-restaurant) uitsluitend in het souterrain ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van horeca - souterrain";
- horecabedrijf categorie 3 (restaurant, lunchroom) in de eerste bouwlaag, ter plaatse van de aanduiding "horeca van categorie 3";
- horecabedrijf categorie 4 (snackbar, cafetaria, ijssalon, shoarmazaak) in de eerste bouwlaag, ter plaatse van de aanduiding "horeca van categorie 4";
- een automaten-/amusementshal / casino in de eerste bouwlaag, ter plaatse van de aanduiding "casino";
- een hotel met bijbehorende voorzieningen, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van horeca-hotel";
- detailhandel, kantoren, consumentverzorgende dienstverlening, galerie, maatschappelijke doeleinden, culturele voorzieningen, kleinschalige sportvoorzieningen, kleinschalig hotel en bedrijven in de tweede en hoger gelegen bouwlagen, voor zover deze functies op de begane grond zijn toegestaan en voor zover gelijk aan het gebruik van de begane grond, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van gemengd - verdieping";
- horecabedrijf in de tweede en hoger gelegen bouwlagen, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van horeca - verdieping", met dien verstande dat dit uitsluitend de horecacategorie mag betreffen die ook in de eerste bouwlaag is toegestaan.

12. Wijze van oplevering
Casco +, in overleg met verhuurder.

13. Aanvullende bepalingen

Aanpassingen:
Veranderingen in het gehuurde in overleg met verhuurder.

Onderverhuur:
Onderverhuur is niet toegestaan.

Disclaimer:
Alle door Leygraaf en de verhuurder verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg c.q. tot het uitbrengen van een voorstel. Hoewel gestreefd is naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de beschikbare gegevens, moet ervan worden uitgegaan dat bovenstaande slechts indicatief is.
De gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen, etc.) kunnen zijn verkregen door mondelinge overdracht waardoor wij niet instaan voor de volledigheid hiervan op deze website. Een kandidaat-koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn. Daarom adviseren wij om u door een eigen NVM-makelaar bij te laten staan.

Onze opdrachtgever stelt uitdrukkelijk dat een overeenkomst niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken maar ook over de details (zoals oplevering etc.) overeenstemming is bereikt.

Alle onderhandelingen die worden gevoerd zijn onder voorbehoud goedkeuring en toestemming eigenaar. Door LEYGRAAF Makelaars, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft.

LEYGRAAF Makelaars
Kennemerstraatweg 67
1814 GC Alkmaar
informatie@leygraafmakelaars.nl

Kenmerken

Status
Beschikbaar
Soort bedrijf
Kantoorruimte
Oppervlakte
25 m2
Aantal woonlagen
1
Bouwjaar
2019
Onderhoud binnen
Goed

Foto's

Overige