Alkmaar Ritsevoort 15 € 599.000 k.k.
Op een toplocatie in het winkelhart van Alkmaar ligt dit karakteristieke, zeer goed onderhouden pand met tal van mogelijkheden! Het betreft hier een winkelruimte op de begane grond en een tweetal bovenliggende verdiepingen met veel potentie om eventueel woonruimte te realiseren. Ideaal als u wonen en winkelen wilt combineren. Aan de straatzijde bevindt zich de toegang tot de winkelruimte. De bovenverdiepingen zijn momenteel alleen intern toegankelijk. Het object zal leeg en vrij van huur worden opgeleverd. Tevens is het object zeer aantrekkelijk voor beleggers.

Indeling
Het object is zeer goed onderhouden en beschikt over een plavuizen vloer op de begane grond, een houten vloer op de eerste verdieping en vloerbedekking op de tweede verdieping. De wanden zijn grotendeels licht afgewerkt en in bijna het hele pand is het mooie balkenplafond in zicht.

Locatie

Uitgebreide omschrijving

Op een toplocatie in het winkelhart van Alkmaar ligt dit karakteristieke, zeer goed onderhouden pand met tal van mogelijkheden! Het betreft hier een winkelruimte op de begane grond en een tweetal bovenliggende verdiepingen met veel potentie om eventueel woonruimte te realiseren. Ideaal als u wonen en winkelen wilt combineren. Aan de straatzijde bevindt zich de toegang tot de winkelruimte. De bovenverdiepingen zijn momenteel alleen intern toegankelijk. Het object zal leeg en vrij van huur worden opgeleverd. Tevens is het object zeer aantrekkelijk voor beleggers.

Indeling
Het object is zeer goed onderhouden en beschikt over een plavuizen vloer op de begane grond, een houten vloer op de eerste verdieping en vloerbedekking op de tweede verdieping. De wanden zijn grotendeels licht afgewerkt en in bijna het hele pand is het mooie balkenplafond in zicht.

Locatie
Deze winkelruimte met bovenverdiepingen is gelegen op een gunstige locatie in een drukke winkelstraat van de gezellige Alkmaarse binnenstad. Het Ritsevoort wordt ook wel de P.C. Hooftstraat van Alkmaar genoemd en kenmerkt zich door diverse gerenommeerde winkels en restaurants, waaronder Köster, Bang & Olufsen, Abby's, Pluim, Twentyonewood, De Oogkamer en Rivs. Dit object bestaat uit een winkel-/verkoopruimte met een frontbreedte van 3,85 meter waar sinds jaar en dag de bekende meubelzaak Masée gevestigd was. Het Ritsevoort is tevens de aanlooproute van het centrum met parkeergarage ''De Singel'' nabij gelegen.

Al jaren staat Alkmaar in de top 10 van Nederlandse favoriete winkelsteden. In 2017 is de stad door ZOOVER dan ook uitgeroepen tot leukste winkelstad van Nederland. Wij snappen wel waarom: we hebben genoeg adresjes waar je gerust even voor omloopt. Aan het Ritsevoort vind je deze adressen. Hier zitten van die gespecialiseerde winkels waar je absoluut geweest wilt zijn.

Oppervlakte
* VVO Begane grond: 52,2 m2
* VVO Eerste verdieping: 88,2 m2
* VVO Tweede verdieping: 16,5 m2
* VVO Totaal: 157 m2

Van het object is een meetrapport conform NEN2580 ter inzage beschikbaar. Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de koopsom.

Kadastrale aanduiding
Gemeente: Alkmaar
Sectie: A
Nummer: 3008 (gedeeltelijk)

Splitsing
Op dit moment maakt het pand deel uit van het pand gelegen aan Baanstraat 14. Echter wordt alleen Ritsevoort 15 te koop aangeboden. Beide adressen zijn nog niet kadastraal, juridisch of feitelijk gesplitst. Op dit moment heeft verkoper enkel een indicatieve wand geplaatst om aan te tonen welk gedeelte van het object momenteel wordt aangeboden. Bij verkoop zal koper er in overleg met verkoper zorg voor dragen dat het verkochte zowel kadastraal, juridisch als feitelijk wordt gesplitst. De kosten hiervoor komen deels voor rekening van koper. Tevens heeft verkoper nog geen onderzoek gedaan of acties ondernomen voor het realiseren van woning(en) op de verdiepingen. Wel heeft koper alvast een tekening laten maken met een mogelijke indeling. Deze informatie is voor kandidaat-kopers beschikbaar. Aan deze tekeningen kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Alkmaar valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: ‘Binnenstad Zuid en Oost‘, vastgesteld bij Raadsbesluit van 7 maart 2012.
Op grond van artikel 6 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: ‘Gemengd‘ met als dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie‘ en 'Waarde - Cultuurhistorie'.

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. detailhandel, maatschappelijke doeleinden, galerie, culturele voorzieningen, kleinschalige sportvoorzieningen, kleinschalig hotel en consumentverzorgende dienstverlening in de eerste bouwlaag;
b. woningen met inbegrip van ruimten ten behoeve van de uitoefening van aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit, c. bergingen en andere nevenruimten in alle bouwlagen;
wat betreft de onbebouwd blijvende delen voor tuinen, erven, verblijfsgebied en groenvoorzieningen;

Bovengenoemde gegevens zijn verkregen via de website Ruimtelijkeplannen.nl op 9 augustus 2021. Voor meer informatie aangaande de bestemming verwijzen wij u naar bovengenoemde website. Bij twijfel over het toestaan van uw bedrijfsvoering adviseren wij u zelf contact op te nemen met de Gemeente Alkmaar.

Parkeren
Er zijn parkeermogelijkheden in de nabijgelegen Singelgarage die is gelegen op circa 1 minuut van de winkel. Er zijn ook parkeermogelijkheden in de overige parkeergarages in de Alkmaarse binnenstad.

Bereikbaarheid:
Het object is goed bereikbaar per openbaar vervoer en per auto via de ringweg.

Voorbehoud:
Goedkeuring en gunning eigenaar.

Vraagprijs
€ 599.000,- kosten koper

Zekerheidsstelling:
Bankgarantie of waarborgsom van 10% van de koopsom te voldoen binnen 14 dagen na koop overeenstemming.

Koopovereenkomst
De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een model koopovereenkomst voor bedrijfs onroerend goed (model 2019) zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

Courtage:
Leygraaf Makelaars behartigt de belangen van de verkoper. Als koper bent u ons derhalve geen courtage verschuldigd.

Staat van de onroerende zaak
De onroerende zaak zal aan Koper in eigendom worden overgedragen in de feitelijke en juridische staat waarin het zich ten tijde van het sluiten van de bezichtiging bevond, “as is, where”, waarbij alle zichtbare en onzichtbare gebreken volledig voor rekening en risico van Koper komen.

Energielabel
Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage aan de koopovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg.

WWFT
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd:

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Leygraaf respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer:
Alle door Leygraaf en de verkoper verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg c.q. tot het uitbrengen van een voorstel. Hoewel gestreefd is naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de beschikbare gegevens, moet ervan worden uitgegaan dat bovenstaande slechts indicatief is.
De gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen, etc.) kunnen zijn verkregen door mondelinge overdracht waardoor wij niet instaan voor de volledigheid hiervan op deze website. Een kandidaat-koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn. Daarom adviseren wij om u door een eigen NVM-makelaar bij te laten staan.

Onze opdrachtgever stelt uitdrukkelijk dat een overeenkomst niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken maar ook over de details (zoals oplevering etc.) schriftelijk overeenstemming is bereikt.

Alle onderhandelingen die worden gevoerd, zijn onder voorbehoud goedkeuring en toestemming eigenaar. Door LEYGRAAF Makelaars, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft.

Informatie
Voor verdere informatie of voor het maken van een afspraak bent u altijd welkom bij:
LEYGRAAF Makelaars
Kennemerstraatweg 67
1814 GC Alkmaar
informatie@leygraafmakelaars.nl
0725114318

Kenmerken

Status
Verkocht
Soort bedrijf
belegging
Perceeloppervlakte
244 m2
Bouwjaar
1925
Onderhoud binnen
Goed

Foto's

Overige