Alkmaar Boterstraat 2 € 219.000 k.k.
Op een toplocatie in het winkelhart van Alkmaar ligt dit karakteristieke en historische kaaspakhuis. Het winkelpand ligt tussen de twee hoofdwinkelstraten De Laat en De Langestraat in, met direct zicht op de Langestraat.

De Boterstraat is gelegen tussen winkelstraat de Laat en hoofdwinkelstraat Langestraat, midden in het centrum van Alkmaar. De vereniging voor winkeliers en vastgoedeigenaren van de binnenstad is samen met de gemeente bezig om de binnenstad een nog grotere, groene, boost te geven waardoor Alkmaar binnenkort een nog aantrekkelijkere winkelstad wordt. Daarbij is het voormalige V&D pand, dat op steenworp afstand van de winkel ligt, recent verkocht. Dit pand wordt gerenoveerd en vervolgens gevuld met op de verdiepingen woningen en op de begane grond winkels met toonaangevende namen.

Uitgebreide omschrijving

Op een toplocatie in het winkelhart van Alkmaar ligt dit karakteristieke en historische kaaspakhuis. Het winkelpand ligt tussen de twee hoofdwinkelstraten De Laat en De Langestraat in, met direct zicht op de Langestraat.

De Boterstraat is gelegen tussen winkelstraat de Laat en hoofdwinkelstraat Langestraat, midden in het centrum van Alkmaar. De vereniging voor winkeliers en vastgoedeigenaren van de binnenstad is samen met de gemeente bezig om de binnenstad een nog grotere, groene, boost te geven waardoor Alkmaar binnenkort een nog aantrekkelijkere winkelstad wordt. Daarbij is het voormalige V&D pand, dat op steenworp afstand van de winkel ligt, recent verkocht. Dit pand wordt gerenoveerd en vervolgens gevuld met op de verdiepingen woningen en op de begane grond winkels met toonaangevende namen.

De winkel heeft een fantastische uitstraling en is gelegen in de Boterstraat, een drukke winkelstraat gelegen in het centrum wandelgebied van Alkmaar, direct gelegen bij de Langestraat, de A1 winkelstraat van Alkmaar. Aan de Langestraat zijn de meeste landelijk winkelketens gevestigd. Op een gemiddelde zaterdagmiddag lopen hier meer dan 4.200 passanten langs. Genoeg potentieel! Daarbij zijn de top winkels als H&M, Zara en Douglas op steenworp afstand.

Al jaren staat Alkmaar in de top 10 van Nederlandse favoriete winkelsteden. In 2017 is de stad door ZOOVER dan ook uitgeroepen tot leukste winkelstad van Nederland. Wij snappen wel waarom: we hebben genoeg adresjes waar je gerust even voor omloopt. In de Boterstraat vind je deze adresjes. Hier zitten van die gespecialiseerde winkels waar je absoluut geweest moet zijn.

Het pand is een gemeentelijk monument en heeft drie bouwlagen onder een plat dak met een dakschild aan de voorzijde. Het pand kreeg in 1909 een lijstgevel in traditionalistische stijl, ontworpen door de Alkmaarse architect E. Kalverboer. De winkelpui is na de oorlog gewijzigd, maar met behoud van de oorspronkelijke hoofdindeling: zo flankeren twee deuren onder bovenlichten de brede glazen middenpartij (voorheen etalageruit).

De voorgevel is opgemetseld uit geel baksteen in kruisverband. De pakhuisruimte is, zoals bij traditionele pakhuizen gebruikelijk, op beide verdiepingen voorzien van brede dubbele pakhuisdeuren. Deze bevinden zich in een rij boven elkaar. Links en rechts daarvan bevindt zich op beide verdiepingen een venster, dat met twee luiken gesloten kan worden. De panelen van de luiken zijn voorzien van een traditioneel rood-wit 'zandloper' motief, de omranding is donkergroen. Boven de twee dubbele pakhuisdeuren bevindt zich nog een dakkapel met een derde stel dubbele pakhuisdeuren. Daarboven is de hijsbalk. De drie stellen deuren worden gescheiden door een zone van verticaal geplaatste latten. Bovendien wordt de dakkapel aan de bovenzijde (zowel boven de pakhuisdeuren als aan de beide zijkanten) beëindigd door zo'n lattenrand. Het dakschild is gedekt met geglazuurde bruine tuile du nord, het dakplat is gedekt met mastiek.

Oppervlakte:
circa 99m²

Opleveringsniveau:
In huidige staat, inclusief roerende zaken. Het pand dient in zijn geheel gerenoveerd te worden.
De winkel wordt onverhuurd opgeleverd.

Steeg:
De winkel wordt verkocht inclusief 1/3 onverdeeld aandeel in de naastgelegen steeg.

Bestemming:
Detailhandel, consumentverzorgende dienstverlening, galerie, culturele voorzieningen en kleinschalige sportvoorzieningen in de eerste bouwlaag met inbegrip van bijbehorende ondergeschikte horeca van categorie 3 en 4 parkeervoorzieningen, bergingen en andere nevenruimten. Magazijnen, bergingen en andere nevenruimten in de tweede bouwlaag. Woningen met inbegrip van ruimten ten behoeve van de uitoefening van aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit en nevenruimten in de tweede en hoger gelegen bouwlagen. Bij twijfel over het toestaan van uw bedrijfsvoering adviseren wij u zelf contact op te nemen met de Gemeente Alkmaar.

Kadastrale informatie:
Gemeente Alkmaar, sectie A3798 en sectie A3799

Woonruimte:
Momenteel zijn de bovenste verdiepingen niet geschikt om te wonen. De huidige eigenaar heeft bij de gemeente Alkmaar een verzoek ingedient om op de verdiepingen een woning te realiseren. De tekeningen hiervan zijn in de aanvullende stukken beschikbaar. Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.

Parkeren:
Voldoende parkeergelegenheid in de nabijgelegen parkeergarages Karperton, Schelphoek, Singelgarage en Noorderarcade.

Bereikbaarheid:
Goede bereikbaarheid, aanlooproute naar hoofdwinkelstraat Langestraat en gelegen nabij Het Waagplein.

Voorbehoud:
Goedkeuring en gunning eigenaar.

Energielabel:
Van het aangeboden object is geen energielabel beschikbaar.

Monument:
Boterstraat 2 is een gemeentelijk monument. Meer informatie over subsidies voor monumenten en beeldbepalende panden is te vinden via de volgende link: http://bit.do/subsidiealkmaarsemonumenten

Aanvaarding:
In overleg, kan spoedig

Zekerheidsstelling:
Bankgarantie of waarborgsom van 10 % van de koopsom te voldoen binnen 14 dagen na koop overeenstemming.

Overige condities:
Koopovereenkomst op basis van het standaardmodel zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM).

Courtage:
Leygraaf Makelaars behartigt de belangen van de verkoper. Als koper bent u ons derhalve geen courtage verschuldigd.

Bijzonderheden:

- Onderzoek en deskundigheid:
De koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht. Dit betekent dat koper zelf onderzoek dient te verrichten naar de diverse zaken die van belang zijn bij het nemen van de juiste beslissing. Zoals de bouwtechnische staat van het object, eventuele rechten en plichten die op het pand (of perceel) rusten (ook wel erfdienstbaarheden of kwalitatieve rechten/plichten genoemd), milieufactoren (asbest aanwezig), omgevingsfactoren, (toekomstige) bestemmingsplannen etc. Gezien de complexe materie, met name waar het uw onderzoeksplicht betreft, raden wij u aan een eigen NVM-makelaar voor de aankoop van een object.

- Het pand wordt verkocht met een "as is clausule":

As is clausule:
Gezien het feit dat de onroerende zaak (gedeeltelijk) gerenoveerd moet worden wil verkoper geen enkele aansprakelijk aanvaarden met betrekking tot zichtbare en onzichtbare gebreken. Hieronder vallen onder meer zichtbare en onzichtbare gebreken die het gevolg zijn van het niet bouwen conform de bouwvoorschriften/ bouwvergunningen/ bestemmingsplanbepalingen e.d.

In dit kader zijn partijen uitdrukkelijk overeengekomen om onderstaande model-tekst van artikel 6.3 door te halen:
De onroerende zaak zal bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen bezitten die nodig zijn voor een normaal gebruik als: Winkelruimte. Indien de feitelijke levering eerder plaatsvindt, zal de onroerende zaak op dat moment de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik nodig zijn. Verkoper staat niet in voor andere eigenschappen dan die voor een normaal gebruik nodig zijn. Verkoper staat ook niet in voor de afwezigheid van gebreken die dat normale gebruik belemmeren en die aan koper bekend of kenbaar zijn op het moment van het tot stand komen van deze koopovereenkomst.
Met andere woorden: koper koopt de onroerende zaak "as it is". Bij het vaststellen van de koopsom is hier rekening mee gehouden. Koper is in de gelegenheid gesteld om de onroerende zaak bouwkundig (te laten) onderzoeken. Koper heeft hier wel/ geen gebruik van gemaakt. Verkoper staat ervoor in dat hij aan koper alle inlichtingen/ feiten heeft verschaft die verkoper in het kader van de mededelingsplicht aan koper behoort over te brengen, met dien verstande dat inlichtingen/ feiten die aan koper bekend of kenbaar zijn op het moment van het tot stand komen van de koopovereenkomst niet door verkoper behoeven te worden verstrekt.

Voorwaarden:
Alle door Leygraaf en de verkoper verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg c.q. tot het uitbrengen van een voorstel. Hoewel gestreefd is naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de beschikbare gegevens, moet er van worden uitgegaan dat bovenstaande slechts indicatief is. De gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen, etc.) kunnen zijn verkregen door mondelinge overdracht. Een kandidaat koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn.
Onze opdrachtgever stelt uitdrukkelijk dat een overeenkomst niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken maar ook over de details (zoals oplevering etc.) overeenstemming is bereikt.

Informatie:
Voor verdere informatie of voor het maken van een afspraak bent u altijd welkom bij:
LEYGRAAF Makelaars
Kennemerstraatweg 67
1814GC Alkmaar
E-mail: informatie@leygraafmakelaars.nl
Tel: 072 5114318

Kenmerken

Status
Verkocht
Soort bedrijf
belegging
Perceeloppervlakte
29 m2
Bouwjaar
1909
Onderhoud binnen
Slecht tot matig

Foto's

Plattegrond

Overige