Oosterend Vliestraat 9 verkoop bij inschrijving
Namens de Rooms Katholieke Parochie Texel wordt op de locatie aan Vliestraat 9 en Schoolstraat 8 in Oosterend een uniek kerkgebouw en een ruime pastoriewoning te koop aangeboden.

Inschrijvers worden nadrukkelijk uitgenodigd voor het uitbrengen van een eindbod op het kerkgebouw, de pastoriewoning of op beide objecten.

VERKOOPPROCEDURE:
Gekozen is voor verkoop via een openbare inschrijving. De verkoopprocedure wordt uitgebreid omschreven in het biedboek. Dit biedboek inclusief alle beschikbare informatie is op te vragen bij Leygraaf Makelaars via informatie@leygraafmakelaars.nl of 0725114318.

Ligging:

Uitgebreide omschrijving

Namens de Rooms Katholieke Parochie Texel wordt op de locatie aan Vliestraat 9 en Schoolstraat 8 in Oosterend een uniek kerkgebouw en een ruime pastoriewoning te koop aangeboden.

Inschrijvers worden nadrukkelijk uitgenodigd voor het uitbrengen van een eindbod op het kerkgebouw, de pastoriewoning of op beide objecten.

VERKOOPPROCEDURE:
Gekozen is voor verkoop via een openbare inschrijving. De verkoopprocedure wordt uitgebreid omschreven in het biedboek. Dit biedboek inclusief alle beschikbare informatie is op te vragen bij Leygraaf Makelaars via informatie@leygraafmakelaars.nl of 0725114318.

Ligging:
De H. Martinuskerk en de pastoriewoning zijn gelegen in Oosterend aan de oostzijde van het eiland Texel in het noordelijke deel van de provincie Noord-Holland met circa 1.200 inwoners. Het is gelegen aan de oostzijde van het eiland tussen Oudeschild en De Cocksdorp. Het eiland kenmerkt zich door polders, brede zandstranden, duinen en graslanden. De veerdienst zorgt voor de reguliere verbinding met het vasteland (Den Helder) via ‘t Horntje. De objecten bevinden zich in de plaats Oosterend, ongeveer anderhalve kilometer van het wad gelegen.

Bestemming:
Volgens informatie ingewonnen op de site “ruimtelijkeplannen.nl” is voor de objecten het vigerende bestemmingsplan “Oosterend“ van toepassing. Dit plan werd vastgesteld bij Raadsbesluit op 19 februari 2014 goedgekeurd en onherroepelijk verklaard op 19 februari 2014.

Het perceel heeft volgens de planvoorschriften van dit bestemmingsplan de bestemming voor wat betreft het kerkgebouw “Maatschappelijk”. De maximale bouwhoogte bedraagt 9 meter. De maximale bebouwingsmogelijkheden is gelijk aan de bestaande bebouwing. Voor wat betreft de pastorie is volgens het bestemmingsplan de bestemming “Enkelbestemming Wonen – Lint”. De maximale bouwhoogte bedraagt 9 meter. Het bouwvolume is gelijk aan de huidige bebouwing. Eventuele bestemmingswijzigingen dient koper zelf te onderzoeken bij de gemeente Texel.

Voor de overige bepalingen verwijzen wij u naar het bestemmingsplanvoorschrift.

Kadaster:
H. Martinuskerk: gemeente Texel sectie M, nummer 2471 van circa 5 are en 64 centiare.
Patoriewoning: gemeente Texel sectie M, nummer 2472 van circa 7 are en 18 centiare.

Oppervlakte volgens NEN2580:
H. Martinuakerk: 214,4 m²
Pastoriewoning: 171,16 m²

Indeling H. martinuskerk:
Het kerkgebouw is een neokerk met dakruiter. Het vermoedelijke bouwjaar is 1905 en de kerk is ontworpen door architect C.L.M. Robbers. De kerk is sinds oktober 2018 niet meer in gebruik. Binnen in de kerk bevindt zich het koor. Achter in de kerk is de sacristie gesitueerd.

Indeling pastoriewoning:
De pastorie die thans als reguliere woning in gebruik is omvat een kelder, een begane grond en verdieping. Aan de achterzijde bevindt zich nog een schuur en verder is om de woning een heerlijke tuin gelegen.

Bijzonderheden:
- De parochie behoudt zich het recht voor om niet te gunnen. Reeds gedane biedingen komen dan te vervallen en de indienende partijen kunnen geen aanspraak maken op enige vorm van schadeloosstelling hiervoor.
- De objecten worden verkocht in de huidige staat met een 'as is, where is' clausule.
- Voor alle voorwaarden wordt verwezen naar de beschikbare informatie op te vragen bij Leygraaf Makelaars.
- De pastoriewoning wordt verkocht in verhuurde staat. De pastorie is, blijkens een door de parochie ondertekende verklaring voor onbepaalde tijd om niet in gebruik gegeven aan de huidige bewoner.
- Voor het zelf bewonen van deze woning heeft u een huisvestingsvergunning nodig. Als de pastorie in bewoonde staat wordt verkocht is deze dus vooralsnog niet nodig maar wel als de nieuwe eigenaar in de toekomst de woning zelf wil gaan bewonen. Het in één koop aankopen van zowel de pastorie als de kerk samen doet niet ter zake. De kerk heeft een maatschappelijke bestemming en een eventuele bewoner/gebruiker zal in dat geval moeten voldoen aan de regels van het bestemmingsplan van Oosterend. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de gemeente, contactpersoon: Tineke Jongeneel of Jan Broekmans.
Alleen personen die maatschappelijk of economisch verbonden zijn met Texel komen hiervoor in aanmerking. Woningen met een koopprijs boven € 600.000,- zijn vrijgesteld van deze vergunning. Voor meer informatie en het aanvragen van een huisvestingsvergunning kunt u terecht bij de gemeente Texel. Voor meer informatie zie: https://www.texel.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mPag=2292#woningzoekenden
- Het kerkgebouw en de pastoriewoning zijn niet opgenomen op enige Monumentenlijst van het rijk of gemeente en zijn geen beschermd stadsgezicht of opgenomen in een (lopende adviesaanvraag voor) aanwijzing, aanwijzingsbesluit dan wel registerinschrijving als beschermd monument of stads- of dorpsgezicht of voorstel daartoe als bedoeld in de Monumentenwet 1988 of door de gemeente of provincie. Overigens liggen de objecten wel dicht aan het gebied dat wel als beschermd stadsgezicht is aangewezen.
- Het dak van de schuur behorende bij de pastoriewoning is van asbest.

Disclaimer:
Alle door Leygraaf en de parochie verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg c.q. tot het uitbrengen van een voorstel. Hoewel gestreefd is naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de beschikbare gegevens, moet ervan worden uitgegaan dat bovenstaande slechts indicatief is. De gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen, etc.) kunnen zijn verkregen door mondelinge overdracht waardoor wij niet instaan voor de volledigheid hiervan op deze website. Een kandidaat-koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn. Door Leygraaf makelaars wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft.

LEYGRAAF Makelaars
Kennemerstraatweg 67
1814 GC Alkmaar
informatie@leygraafmakelaars.nl
072-5114318

Kenmerken

Status
Beschikbaar
Soort bedrijf
maatschappelijkvastgoed
Perceeloppervlakte
564 m2
Onderhoud binnen
Redelijk tot goed

Foto's

Plattegrond

Overige