Alkmaar Achter de Vest 1 verkoop bij inschrijving
Namens gemeente Alkmaar wordt op de locatie Achter de Vest 1, aan de Paardenmarkt in het historische deel van Alkmaar, dit herontwikkelingsobject aangeboden. Een unieke locatie met vele mogelijkheden!

Inschrijvers worden nadrukkelijk uitgenodigd plannen in te dienen welke door hun verschijning en gebruik bijdragen aan een verhoging van de pleinbeleving van de Paardenmarkt, zich daarbij niet in alle gevallen te laten belemmeren door beleidsregels, mits afwijkingen daarvan kundig zijn gemotiveerd en oplossingen worden aangedragen met binnenstedelijke uitstraling en van een hoog duurzaamheidsniveau.

VERKOOPPROCEDURE:
Gekozen is voor verkoop via een openbare inschrijving. De verkoopprocedure wordt uitgebreid omschreven in het biedboek. Dit biedboek inclusief alle beschikbare informatie is op te vragen.

Ligging:

Uitgebreide omschrijving

Namens gemeente Alkmaar wordt op de locatie Achter de Vest 1, aan de Paardenmarkt in het historische deel van Alkmaar, dit herontwikkelingsobject aangeboden. Een unieke locatie met vele mogelijkheden!

Inschrijvers worden nadrukkelijk uitgenodigd plannen in te dienen welke door hun verschijning en gebruik bijdragen aan een verhoging van de pleinbeleving van de Paardenmarkt, zich daarbij niet in alle gevallen te laten belemmeren door beleidsregels, mits afwijkingen daarvan kundig zijn gemotiveerd en oplossingen worden aangedragen met binnenstedelijke uitstraling en van een hoog duurzaamheidsniveau.

VERKOOPPROCEDURE:
Gekozen is voor verkoop via een openbare inschrijving. De verkoopprocedure wordt uitgebreid omschreven in het biedboek. Dit biedboek inclusief alle beschikbare informatie is op te vragen.

Ligging:
Het pand ligt op een centrale en dynamische plek aan de Paardenmarkt in het centrum van Alkmaar. Dit plein wordt omringd door restaurants, een supermarkt, kantoorpanden en woningen. De binnenstad met alle winkels en restaurants, theater de Vest en alle voorzieningen zijn op loopafstand gelegen.

Bestemming:
Voor het object geldt het bestemmingsplan ‘Binnenstad Centrum’. De huidige bestemming van het pand is ‘gemengd’ en staat een veelheid van functies toe, zoals kantoor, wonen, detailhandel, horeca, maatschappelijke dienstverlening etc. Voor de ontwikkeling
c.q. herontwikkeling van het pand is mogelijk een bestemmingswijziging noodzakelijk.

Kadaster:
Het betreft een gedeeltelijk perceel van sectie A, nummer 4462 van circa 7 are en 90 centiare. Dit wijkt af van de huidige kadastrale kenmerken.

Oppervlakte volgens NEN2580:
BVO circa 1945m²
VVO circa 1647m²

Huidige indeling:
Het pand is voorzien van een liftinstallatie en twee trapopgangen.

Begane grond: Een grote open ruimte met balie en in het midden de liftinstallatie en trapopgang naar boven. Er zijn enkele kantoorruimtes gecreëerd, toiletruimtes en ruimte voor opslag.

Eerste verdieping: Deze verdieping is voorzien van diverse kantoorruimtes afgewerkt met vloerbedekking en systeemplafonds met ingebouwde verlichting, een klein keukenblok en toiletruimtes voor dames en heren.

Tweede verdieping: Deze verdieping is voorzien van diverse kantoorruimtes afgewerkt met vloerbedekking en systeemplafonds met ingebouwde verlichting, een keuken met aansluitende kantineruimte, toiletruimtes en toegang tot het dakterras.

Derde verdieping: In de dakopbouw is de technische ruimte gevestigd.

Kelder: De kelderruimte is voorzien van meerdere ruimtes, waaronder een serverruimte, technische ruimte en mogelijkheid voor magazijn en opslag.

Bijzonderheden:
- De gemeente behoudt zich het recht voor om niet te gunnen. Eventueel reeds ingediende aanmeldingen en biedingen komen dan te vervallen en de indienende partijen kunnen geen aanspraak maken op enige vorm van schadeloosstelling hiervoor.
- Het pand wordt verkocht in de huidige staat met een 'as is, where is' clausule.
- Voor alle voorwaarden wordt verwezen naar de beschikbare informatie op te vragen bij Leygraaf Makelaars.

Disclaimer:
Alle door Leygraaf en gemeente Alkmaar verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg c.q. tot het uitbrengen van een voorstel. Hoewel gestreefd is naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de beschikbare gegevens, moet ervan worden uitgegaan dat bovenstaande slechts indicatief is. De gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen, etc.) kunnen zijn verkregen door mondelinge overdracht waardoor wij niet instaan voor de volledigheid hiervan op deze website. Een kandidaat-koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn. Door LEYGRAAF makelaars wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft.

LEYGRAAF Makelaars
Kennemerstraatweg 67
1814 GC Alkmaar
informatie@leygraafmakelaars.nl
072-5114318

Kenmerken

Status
Verkocht
Soort bedrijf
Kantoorruimte
Oppervlakte
1945 m2
Perceeloppervlakte
790 m2
Aantal woonlagen
3
Bouwjaar
1988

Foto's

Overige