Alkmaar Zevenhuizen 8 € 175.000 k.k.
Dit aantrekkelijke beleggingsobject is sinds maart 2016 verhuurd aan de goedlopende en succesvolle Saladebar Oogst. Het pand ligt aan één van de belangrijkste entrees van de Alkmaarse binnenstad en op de looproute naar het NS-station. Op korte afstand liggen TAQA Theater De Vest, Artiance, de bibliotheek en de Grote Kerk waar vele evenementen plaatsvinden. Het pand maakt onderdeel uit van een Vereniging van Eigenaars met op de bovengelegen verdiepingen appartementen.

Indeling:
De ruimte is modern afgewerkt en kent een oppervlakte van circa 100m², bestaande uit het restaurant, dichte keuken, toilet met fonteintje en een inpandige berging. Het pand heeft een frontbreedte van circa 13,5 meter.

Locatie en bereikbaarheid:

Uitgebreide omschrijving

Dit aantrekkelijke beleggingsobject is sinds maart 2016 verhuurd aan de goedlopende en succesvolle Saladebar Oogst. Het pand ligt aan één van de belangrijkste entrees van de Alkmaarse binnenstad en op de looproute naar het NS-station. Op korte afstand liggen TAQA Theater De Vest, Artiance, de bibliotheek en de Grote Kerk waar vele evenementen plaatsvinden. Het pand maakt onderdeel uit van een Vereniging van Eigenaars met op de bovengelegen verdiepingen appartementen.

Indeling:
De ruimte is modern afgewerkt en kent een oppervlakte van circa 100m², bestaande uit het restaurant, dichte keuken, toilet met fonteintje en een inpandige berging. Het pand heeft een frontbreedte van circa 13,5 meter.

Locatie en bereikbaarheid:
Het pand is goed te bereiken met auto, fiets en openbaar vervoer en heeft een directe aansluiting op de Langestraat, de hoofd winkelstraat van Alkmaar. Parkeren (betaald) is mogelijk in de directe omgeving en in de nabij gelegen parkeergarage.

Verhuur:
Het huidige huurcontract loopt tot en met 28 februari 2021. Zonder opzegging wordt het contract daarna voortgezet voor onbepaalde tijd. De huurinkomsten bedragen € 1.483,50 per maand (= € 17.800,- per jaar) exclusief € 45,- servicekosten per maand. Overige huurgegevens zijn op aanvraag beschikbaar.

Opleveringsniveau:
Het object wordt verhuurd en in de huidige staat opgeleverd.

Erfpacht:
Het betreft eigendom belast met erfpacht. De erfpachtcanon bedraagt € 1.737,50 per kwartaal. Elke 5 jaar kan de canon worden herzien. Het huidige tijdvak loopt tot en met 1 mei 2034.

Koopsom/Vraagprijs:
€ 175.000,- exclusief BTW kosten koper
Servicekosten: De servicekosten bedragen per 1 januari 2019 € 59,72 per maand.

Aanvaarding: In overleg. De overdracht vindt plaats bij Notariskantoor Notaria, James Wattstraat 28, 1817 DC in Alkmaar

Kadastrale gegevens: Gemeente: Alkmaar, Sectie: A, Nummer: 4637, Indexnummer: 3

Zakelijke lasten:
OZB 2018: € 404,55 per jaar
Rioolrechten 2018: € 50,05 per jaar

Vereniging van eigenaren:
De VvE bestaat uit een hoofdsplitsing en ondersplitsing; 17 appartementen en 2 winkels. De VvE is in eigen beheer en houdt elk half jaar een vergadering.

Bestemming:
• kantoren, consumentverzorgende dienstverlening, galerie, maatschappelijke doeleinden, culturele voorzieningen, kleinschalige sportvoorzieningen, bedrijven, gebouwde parkeervoorzieningen met bijbehorende in- en uitritten, bergingen en magazijnen in de eerste bouwlaag, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van gemengd - 1";
• detailhandel, kantoren, consumentverzorgende dienstverlening, galerie, maatschappelijke doeleinden, culturele voorzieningen, kleinschalige sportvoorzieningen, bedrijven en ondergeschikte horeca categorie 2, 3 en 4 in de eerste bouwlaag, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van gemengd - 2";
• horecabedrijf categorie 2 (café, grand-café, café-restaurant) in de eerste bouwlaag, ter plaatse van de aanduiding "horeca van categorie 2";
• horecabedrijf categorie 3 (restaurant, lunchroom) in de eerste bouwlaag, ter plaatse van de aanduiding "horeca van categorie 3";
• detailhandel, kantoren, consumentverzorgende dienstverlening, galerie, maatschappelijke doeleinden, culturele voorzieningen, kleinschalige sportvoorzieningen, bergingen, magazijnen, bedrijven en ondergeschikte horeca categorie 3 en 4 in de tweede en hoger gelegen bouwlagen, voor zover deze functies in de eerste bouwlaag zijn toegestaan en voor zover gelijk aan het gebruik van de begane grond, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van gemengd - verdieping";
• horecabedrijf in de tweede en hoger gelegen bouwlagen, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van horeca - verdieping", met dien verstande dat dit uitsluitend de horecacategorie mag betreffen die ook in de eerste bouwlaag is toegestaan;
• een sekswinkel in de eerste bouwlaag, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van detailhandel - sekswinkel";

Koopovereenkomst:
Model koopovereenkomst voor bedrijfs-onroerend goed (model 2014) vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

OVERDRACHTSBELASTING
Overdrachtsbelasting: 6% van de koopsom. Over de erfpachtcanon wordt eveneens overdrachtsbelasting berekend. De erfpachtcanon bedraagt € 1.737,50 per kwartaal. De canon wordt in 3 maandelijkse termijnen voldaan, waardoor de jaarlijkse canon uitkomt op € 6.950,- per jaar. Bij de berekening van de canon wordt uitgegaan dat de overdracht zal plaatsvinden in 2019. De canon loopt dan nog 15 jaar door en de gekapitaliseerde canon bedraagt dan € 53.219,50. Over de koopsom vermeerderd met de gekapitaliseerde canon, ad. € 53.219,50 (minus het aandeel in het reservefonds van de VVE) wordt dan 6% overdrachtsbelasting berekend.
De kosten die betrekking hebben op de eigendomsoverdracht, zoals overdrachtsbelasting, notariskosten en kadasterkosten, zijn voor rekening van koper. De notariële overdracht vindt plaats bij Notariskantoor Notaria, James Wattstraat 28, 1817 DC in Alkmaar. De notariskosten in verband met de aflossing van overbruggingsleningen en/of aflossing en doorhaling van hypotheken en/of beslagen die op de onroerende zaak rusten, zijn voor rekening van verkoper. De notariskosten in verband met het vestigen van een hypotheek met betrekking tot de onroerende zaak zijn voor rekening van koper. Eventuele aanvullende notariskosten, zoals de kosten van een volmacht en de kosten van een tolk, zijn voor rekening van de partij die hiervan gebruik maakt.

Onderstaande clausules zullen in de koopovereenkomst worden opgenomen:
- Ouderdomsclausule
- Niet zelf gebruikt clausule
- Verhuurde staat
- Overdrachtsbelasting – erfpachtcanon
- Mogelijk asbest
- Mogelijke verontreiniging
- Meetinstructie

Disclaimer:
Alle door Leygraaf en de verkoper verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg c.q. tot het uitbrengen van een voorstel. Hoewel gestreefd is naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de beschikbare gegevens, moet ervan worden uitgegaan dat bovenstaande slechts indicatief is. De gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen, etc.) kunnen zijn verkregen door mondelinge overdracht waardoor wij niet instaan voor de volledigheid hiervan op deze website. Een kandidaat-koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn. Daarom adviseren wij om u door een eigen NVM makelaar bij te laten staan.
Onze opdrachtgever stelt uitdrukkelijk dat een overeenkomst niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken maar ook over de details (zoals oplevering etc.) overeenstemming is bereikt.
Alle onderhandelingen die worden gevoerd zijn onder voorbehoud goedkeuring verhuurder en toestemming eigenaar.
Door LEYGRAAF makelaars, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft.

LEYGRAAF Makelaars
Kennemerstraatweg 67
1814 GC Alkmaar
informatie@leygraafmakelaars.nl

Kenmerken

Status
Beschikbaar
Soort bedrijf
belegging
Bouwjaar
1985
Onderhoud binnen
Goed

Foto's

Plattegrond

Overige