Alkmaar Laat 195 € 425.000 k.k.
Deze fraaie en royale winkelruimte ligt in de populaire en drukbezochte winkelstraat de Laat en wordt te koop en te huur aangeboden als zijnde pop-up store. Het is gelegen in de directe omgeving van bekende retailers zoals de Primark, Subway, C&A, en de DA drogisterij. De winkelruimte heeft een frontbreedte van circa 3.5 meter en heeft circa 125 m² winkelruimte op de begane grond en circa 70 m² opslagruimte op de verdieping. Aan de achterzijde van het pand bevinden zich de pantry en het toilet. De verdieping is door middel van een rechte steektrap bereikbaar.

Kenmerken:
Begane grond: ca. 125 m² BVO winkelruimte, pantry en toilet.
verdieping: ca. 70 m² BVO opslagruimte

Ligging/bereikbaarheid:
Op een uitstekende locatie aan een van de hoofdwinkelstraten in de Alkmaarse binnenstad.

Uitgebreide omschrijving

Deze fraaie en royale winkelruimte ligt in de populaire en drukbezochte winkelstraat de Laat en wordt te koop en te huur aangeboden als zijnde pop-up store. Het is gelegen in de directe omgeving van bekende retailers zoals de Primark, Subway, C&A, en de DA drogisterij. De winkelruimte heeft een frontbreedte van circa 3.5 meter en heeft circa 125 m² winkelruimte op de begane grond en circa 70 m² opslagruimte op de verdieping. Aan de achterzijde van het pand bevinden zich de pantry en het toilet. De verdieping is door middel van een rechte steektrap bereikbaar.

Kenmerken:
Begane grond: ca. 125 m² BVO winkelruimte, pantry en toilet.
verdieping: ca. 70 m² BVO opslagruimte

Ligging/bereikbaarheid:
Op een uitstekende locatie aan een van de hoofdwinkelstraten in de Alkmaarse binnenstad.
Binnen de tijden dat de binnenstad open is voor laden en lossen, is het pand met de auto bereikbaar. Per fiets en het openbaar vervoer is de bereikbaarheid uitstekend.

Kadastrale gegevens:
Gemeente: Alkmaar
Sectie: A
Nummer: 3452
Bouwjaar
Medio 1926

Bestemming:
* ZIE HET BESTEMMINGSPLAN
De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
• detailhandel, consumentverzorgende dienstverlening in de eerste bouwlaag, met inbegrip van bijbehorende magazijnen, bergingen en andere nevenruimten;
• woningen met inbegrip van ruimten ten behoeve van de uitoefening van aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit, bergingen en andere nevenruimten in de tweede en hoger gelegen bouwlagen;
• wat betreft de onbebouwd blijvende delen voor tuinen, erven, verblijfsgebied en groenvoorzieningen;
alsmede voor:
• horecabedrijf categorie 3 (restaurant, lunchroom) in de eerste bouwlaag, ter plaatse van de aanduiding "horeca van categorie 3";
• horecabedrijf categorie 4 (snackbar, cafetaria, ijssalon, shoarmazaak) in de eerste bouwlaag, ter plaatse van de aanduiding "horeca van categorie 4";
• detailhandel en consumentverzorgende dienstverlening in de tweede en hoger gelegen bouwlagen ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van gemengd - verdieping".
U kunt bij de gemeente Alkmaar informeren naar de bestemming en of het door u voorgenomen gebruik past binnen de bestemming.

Opleveringsniveau, het object is voorzien van:
- Pantry
- Toilet
- Meterkast met eigen nutsaansluitingen (g/w/e)
- Daklicht achter in de winkel
- Verlichting
- CV door middel van radiators

Parkeren:
Het parkeren in de omgeving is betaald. Rondom het winkelgebied zijn meerdere parkeergarages.

Aanvaarding:
Per direct

Bijzonderheden:
- Het pand heeft op diverse punten aandacht nodig
- Bovengelegen verdieping heeft geen eigen opgang
- Het pand wordt verkocht met een "as is clausule":

AS IS CLAUSULE:
Gezien het feit dat de onroerende zaak (gedeeltelijk) gerenoveerd moet worden wil verkoper geen enkele aansprakelijk aanvaarden met betrekking tot zichtbare en onzichtbare gebreken. Hieronder vallen onder meer zichtbare en onzichtbare gebreken die het gevolg zijn van het niet bouwen conform de bouwvoorschriften/ bouwvergunningen/ bestemmingsplanbepalingen e.d.
In dit kader zijn partijen uitdrukkelijk overeengekomen om onderstaande model-tekst van artikel 6.3 door te halen:
De onroerende zaak zal bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen bezitten die nodig zijn voor een normaal gebruik als: Winkelruimte. Indien de feitelijke levering eerder plaatsvindt, zal de onroerende zaak op dat moment de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik nodig zijn. Verkoper staat niet in voor andere eigenschappen dan die voor een normaal gebruik nodig zijn. Verkoper staat ook niet in voor de afwezigheid van gebreken die dat normale gebruik belemmeren en die aan koper bekend of kenbaar zijn op het moment van het tot stand komen van deze koopovereenkomst.
Met andere woorden: verkoper koopt de onroerende zaak "as it is". Bij het vaststellen van de koopsom is hier rekening mee gehouden. Koper is in de gelegenheid gesteld om de onroerende zaak bouwkundig (te laten) onderzoeken. Koper heeft hier wel/ geen gebruik van gemaakt. Verkoper staat ervoor in dat hij aan koper alle inlichtingen/ feiten heeft verschaft die verkoper in het kader van de mededelingsplicht aan koper behoort over te brengen, met dien verstande dat inlichtingen/ feiten die aan koper bekend of kenbaar zijn op het moment van het tot stand komen van de koopovereenkomst niet door verkoper behoeven te worden verstrekt.

Voorwaarden:
Alle door Leygraaf en de verkoper verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg c.q. tot het uitbrengen van een voorstel. Hoewel gestreefd is naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de beschikbare gegevens, moet er van worden uitgegaan dat bovenstaande slechts indicatief is. De gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen, etc.) kunnen zijn verkregen door mondelinge overdracht. Een kandidaat koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn.
Onze opdrachtgever stelt uitdrukkelijk dat een overeenkomst niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken maar ook over de details (zoals oplevering etc.) overeenstemming is bereikt.

Kenmerken

Status
Beschikbaar
Soort bedrijf
Winkelruimte
Oppervlakte
171 m2
Perceeloppervlakte
136 m2
Aantal woonlagen
2
Bouwjaar
1926
Onderhoud binnen
Redelijk

Foto's

Plattegrond

Overige