Alkmaar Boterstraat 2 € 239.000 k.k.
Op een toplocatie in het winkelhart van Alkmaar ligt dit karakteristieke en historische kaaspakhuis. Het winkelpand ligt tussen de twee hoofdwinkelstraten De Laat en De Langestraat in, met direct zicht op de Langestraat.

Het pand is een gemeentelijk monument en heeft drie bouwlagen onder een plat dak met een dakschild aan de voorzijde. Het pand kreeg in 1909 een lijstgevel in traditionalistische stijl, ontworpen door de Alkmaarse architect E. Kalverboer. De winkelpui is na de oorlog gewijzigd, maar met behoud van de oorspronkelijke hoofdindeling: zo flankeren twee deuren onder bovenlichten de brede glazen middenpartij (voorheen etalageruit).

Uitgebreide omschrijving

Op een toplocatie in het winkelhart van Alkmaar ligt dit karakteristieke en historische kaaspakhuis. Het winkelpand ligt tussen de twee hoofdwinkelstraten De Laat en De Langestraat in, met direct zicht op de Langestraat.

Het pand is een gemeentelijk monument en heeft drie bouwlagen onder een plat dak met een dakschild aan de voorzijde. Het pand kreeg in 1909 een lijstgevel in traditionalistische stijl, ontworpen door de Alkmaarse architect E. Kalverboer. De winkelpui is na de oorlog gewijzigd, maar met behoud van de oorspronkelijke hoofdindeling: zo flankeren twee deuren onder bovenlichten de brede glazen middenpartij (voorheen etalageruit).

De voorgevel is opgemetseld uit geel baksteen in kruisverband. De pakhuisruimte is, zoals bij traditionele pakhuizen gebruikelijk, op beide verdiepingen voorzien van brede dubbele pakhuisdeuren. Deze bevinden zich in een rij boven elkaar. Links en rechts daarvan bevindt zich op beide verdiepingen een venster, dat met twee luiken gesloten kan worden. De panelen van de luiken zijn voorzien van een traditioneel rood-wit 'zandloper' motief, de omranding is donkergroen. Boven de twee dubbele pakhuisdeuren bevindt zich nog een dakkapel met een derde stel dubbele pakhuisdeuren. Daarboven is de hijsbalk. De drie stellen deuren worden gescheiden door een zone van verticaal geplaatste latten. Bovendien wordt de dakkapel aan de bovenzijde (zowel boven de pakhuisdeuren als aan de beide zijkanten) beëindigd door zo'n lattenrand. Het dakschild is gedekt met geglazuurde bruine tuile du nord, het dakplat is gedekt met mastiek.

Oppervlakte:
circa 99m²

Opleveringsniveau:
In huidige staat, inclusief roerende zaken. Het pand dient in zijn geheel gerenoveerd te worden.
De winkel wordt onverhuurd opgeleverd.

Steeg:
De winkel wordt verkocht inclusief 1/3 onverdeeld aandeel in de naastgelegen steeg.

Bestemming:
Detailhandel, consumentverzorgende dienstverlening, galerie, culturele voorzieningen en kleinschalige sportvoorzieningen in de eerste bouwlaag met inbegrip van bijbehorende ondergeschikte horeca van categorie 3 en 4.

Kadastrale informatie:
Gemeente Alkmaar, sectie A3798 en sectie A3799

Monument:
Boterstraat 2 is een gemeentelijk monument. Er is volgens de gemeente Alkmaar subsidie mogelijk via de gemeentelijke regeling. Dit bedrag is jaarlijks maximaal 6.000 euro (30% van 20.000 subsidiabele kosten). Het bedrag kan eenmalig worden verdubbeld als er ook kosten voor funderingsherstel nodig zijn. Voor meer informatie zie onderstaande links en neem contact op met de gemeente Alkmaar.
Subsidie voor restauratie van monumenten, beeldbepalende panden of stolpen: https://bit.ly/2PYXxYA
Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten: https://bit.ly/2Psvu4w
Volgens de gemeente Alkmaar kan er voor verduurzaming en restauratie aanspraak gemaakt worden op een lening via het provinciale monumentenfonds.
Voor meer informatie: https://bit.ly/2DipBzr


Aanvaarding:
In overleg, kan spoedig

Notaris:
Overdracht vindt plaats bij notariskantoor Notaria

Bijzonderheden:
- Onderzoek en deskundigheid:
De koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht. Dit betekent dat koper zelf onderzoek dient te verrichten naar de diverse zaken die van belang zijn bij het nemen van de juiste beslissing. Zoals de bouwtechnische staat van het object, eventuele rechten en plichten die op het pand (of perceel) rusten (ook wel erfdienstbaarheden of kwalitatieve rechten/plichten genoemd), milieufactoren (asbest aanwezig), omgevingsfactoren, (toekomstige) bestemmingsplannen etc. Gezien de complexe materie, met name waar het uw onderzoeksplicht betreft, raden wij u aan een eigen NVM-makelaar voor de aankoop van een object.

- Het pand wordt verkocht met een "as is clausule":
AS IS CLAUSULE:
Gezien het feit dat de onroerende zaak (gedeeltelijk) gerenoveerd moet worden wil verkoper geen enkele aansprakelijk aanvaarden met betrekking tot zichtbare en onzichtbare gebreken. Hieronder vallen onder meer zichtbare en onzichtbare gebreken die het gevolg zijn van het niet bouwen conform de bouwvoorschriften/ bouwvergunningen/ bestemmingsplanbepalingen e.d.
In dit kader zijn partijen uitdrukkelijk overeengekomen om onderstaande model-tekst van artikel 6.3 door te halen:
De onroerende zaak zal bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen bezitten die nodig zijn voor een normaal gebruik als: Winkelruimte. Indien de feitelijke levering eerder plaatsvindt, zal de onroerende zaak op dat moment de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik nodig zijn. Verkoper staat niet in voor andere eigenschappen dan die voor een normaal gebruik nodig zijn. Verkoper staat ook niet in voor de afwezigheid van gebreken die dat normale gebruik belemmeren en die aan koper bekend of kenbaar zijn op het moment van het tot stand komen van deze koopovereenkomst.
Met andere woorden: koper koopt de onroerende zaak "as it is". Bij het vaststellen van de koopsom is hier rekening mee gehouden. Koper is in de gelegenheid gesteld om de onroerende zaak bouwkundig (te laten) onderzoeken. Koper heeft hier wel/ geen gebruik van gemaakt. Verkoper staat ervoor in dat hij aan koper alle inlichtingen/ feiten heeft verschaft die verkoper in het kader van de mededelingsplicht aan koper behoort over te brengen, met dien verstande dat inlichtingen/ feiten die aan koper bekend of kenbaar zijn op het moment van het tot stand komen van de koopovereenkomst niet door verkoper behoeven te worden verstrekt.

Voorwaarden:
Alle door Leygraaf en de verkoper verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg c.q. tot het uitbrengen van een voorstel. Hoewel gestreefd is naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de beschikbare gegevens, moet er van worden uitgegaan dat bovenstaande slechts indicatief is. De gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen, etc.) kunnen zijn verkregen door mondelinge overdracht. Een kandidaat koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn.
Onze opdrachtgever stelt uitdrukkelijk dat een overeenkomst niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken maar ook over de details (zoals oplevering etc.) overeenstemming is bereikt.

Kenmerken

Status
Verkocht
Soort bedrijf
Winkelruimte
Oppervlakte
99 m2
Perceeloppervlakte
29 m2
Aantal woonlagen
1
Bouwjaar
1909
Onderhoud binnen
Slecht tot matig

Video

Foto's

360 graden

Bekijk deze woning in 360 graden!

360 graden logo

Overige